Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN GDQP&AN NĂM HỌC: 2020-2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN GDQP&AN KHỐI 12

NĂM HỌC: 2020-2021

BÀI 5 :           LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Vị trí, chức năng sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

b. Vị trí chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Tiêu chuẩn của sĩ quan ; lãnh đạo, chỉ huy, quản lí sĩ quan ; điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan ; nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

3. Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

4. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

CẤU TRÚC ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM(6ĐIỂM): 30 câu

II. TỰ LUẬN(4 ĐIỂM): Trách nhiệm của học sinh góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN GDQP&AN KHỐI 11

NĂM HỌC: 2020-2021

Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

Thi thực hành kỹ thuật tháo, lắp súng tiểu liên AK thông thường

- Tháo súng: Gồm 7 bước

+ Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng.

+ Bước 2: Tháo ống phụ tùng. (không thực hiện)

+ Bước 3: Tháo thông nòng. (không thực hiện)

+ Bước 4: Tháo nắp hộp khóa nòng.

+ Bước 5: Tháo bộ phận đẩy về.

+ Bước 6: Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng.

+ Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.

Lưu ý: Học sinh chỉ thực hiện 5 bước(Bỏ bước 2 và 3)

- Lắp súng: Thứ tự động tác lắp súng thực hiện ngược lại động tác tháo súng, bộ phận nào tháo sau thì lắp trước.

Cách tính điểm:

+ 5 bước tháo súng mỗi bước 01 điểm, tổng điểm tháo súng: 05 điểm

+ 5 bước lắp súng mỗi bước 01 điểm, tổng điểm lắp súng: 05 điểm

Sai tư thế và kỹ thuật động tác tháo hoặc lắp ở bước nào thì trừ bước đó 1 điểm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN GDQP&AN KHỐI 10

Bài: ”Đội ngũ từng người không súng. Các động tác nghiêm, nghỉ,chào, tiến, lùi, sang phải, sang trái, đi đều...”

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc