Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

THÔNG TIN ỦNG HỘ 65 NĂM

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÂN LỄ KỶ NIỆM
65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN (1952-2017), 
35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1982-2017)

STT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN (VNĐ)
1 Bà Nguyễn Thị Như Ngọc và tập thể A10 Niên khóa 2001-2004                  10,000,000
2 Ông Nguyễn Đăng Hải Cựu học sinh Bùi Thị Xuân 1,035,106
3 Trung tâm Tin học - Anh ngữ An Tiến 241-243 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt 1,000,000
3 Công ty Việt Phục TP, HCM 3,000,000
4 Anh Lưu Văn Đề Phạm Hồng Thái – Đà lạt 5,000,000
5 Ông Đỗ Quang Hiển  Phó ban đại diện cha mẹ học sinh 5,000,000
6 Ông Phạm Văn Thanh  Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh  5,000,000
7 Trung tâm Hải Đăng - Đà Lạt  164 - BTX Phường 2 - Đà Lạt 1,000,000
8 Công ty du lịch Hoàng Huân TP, HCM 1,000,000
9 Công ty THHH DV KHKT Khoa Đăng 286 BTX - P2 - Đà Lạt 5,000,000
10 Bà Lê Thị Phương Lan Văn phòng phẩm 30 - Khu Hòa Bình 500,000
11 Công ty THHH Xăng dầu Lâm Đồng   10,000,000
12 Hội phụ huynh học sinh lớp 12A4 Năm học 2015-2016 500,000
13 Ông Nguyễn Đức Hoàng Phụ huynh Cựu học sinh các khóa từ 2006-2013 1,000,000
14 Cựu học sinh BTX Niên khóa 1979-1982 5,000,000
15 Cựu học sinh hiện là giáo viên đang công tác tại trường   3,300,000
16 Bảo hiểm quân đội TP, Đà Lạt 500,000
17 Cha mẹ học sinh lớp 12A8 Năm học 2017-2018 4,350,000
18 Cha mẹ học sinh lớp 12B2 Năm học 2017-2018 6,120,000
19 Cha mẹ học sinh lớp 12A2 Năm học 2017-2018 6,900,000
20 Cha mẹ học sinh lớp 10A8 Năm học 2017-2018 4,700,000
21 Cha mẹ học sinh lớp 11A3 Năm học 2017-2018 6,500,000
22 Công ty điện máy Sài Gòn Đà Lạt 500,000
23 Công ty bảo hiểm Bảo Minh Đà Lạt 500,000
24 Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Viễn Đông Đà Lạt 2,000,000
25 Cha mẹ học sinh lớp 12B4 Năm học 2017-2018 5,000,000
26 Ông Nguyễn Hữu Hóa Trường THPT Bùi Thị Xuân 500,000
27 Bà Phạm Thị Tuyết Lan Canteen trường 5,000,000
28 Cha mẹ học sinh lớp 11A7 Năm học 2017-2018 6,750,000
29 Cha mẹ học sinh lớp 10A6 Năm học 2017-2018 4,000,000
30 Cha mẹ học sinh lớp 11B1 Năm học 2017-2018 3,050,000
31 Ông Phan Văn Dũng - Cựu giáo viên trường Hiện định cư tại Mĩ 11,300,000
32 Phụ huynh học sinh em Nguyễn Lê Việt Quang Lớp 11A10 5,000,000
33 Công ty Bảo Việt Lâm Đồng 8C – Đường 3/4 - Đà Lạt  2,000,000
34 Cha mẹ học sinh lớp 10A3 Năm học 2017-2018 4,800,000
35 Cha mẹ học sinh lớp 11B2 Năm học 2017-2018 4,200,000
36 Ông Nguyễn Trọng Hải Cựu học sinh trường 1,000,000
37 Cha mẹ học sinh lớp 10A12 Năm học 2017-2018 5,200,000
38 Cha mẹ học sinh lớp 10A1 Năm học 2017-2018 4,100,000
39 Cha mẹ học sinh lớp 12A1 Năm học 2017-2018 5,550,000
40 Cha mẹ học sinh lớp 12A3 Năm học 2017-2018 7,300,000
41 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương cùng tập thể 12A8 Cựu học sinh trường niên khóa 86-88 1,000,000
42 Cha mẹ học sinh lớp 10A2 Năm học 2017-2018 3,920,000
43 Ông Trần Xuân Thắng Phụ huynh em Trần Xuân Thảo My – Lớp 12B4 – Năm học 2016-2017 1,000,000
44 Cha mẹ học sinh lớp 12A4 Năm học 2017-2018 5,650,000
45 Cha mẹ học sinh lớp 12A6 Năm học 2017-2018 5,900,000
46 Công ty BĐS Đất Mới 318 – Bùi Thị Xuân – P2 – Đà Lạt 1,000,000
47 Trung tâm Tùng Hạnh 202 – Bùi Thị Xuân – P2 – Đà Lạt 2,000,000
48 Bà Trần Thị Diệp Tuyết và tập thể A1 Niên khóa 85-88 1,000,000
49 Cha mẹ học sinh lớp 12A7 Năm học 2017-2018 3,650,000
50 Ông Võ Trần Minh Ngọc Cựu học sinh niên khóa 2002-2009 3,000,000
51 Cha mẹ học sinh lớp 10A4 Năm học 2017-2018 3,070,000
52 Cha mẹ học sinh lớp 12A5 Năm học 2017-2018 6,000,000
53 Cha mẹ học sinh lớp 10A5 Năm học 2017-2018 4,150,000
54 Cha mẹ học sinh lớp 11A5 Năm học 2017-2018 3,350,000
55 Cha mẹ học sinh lớp 10A14 Năm học 2017-2018 3,900,000
56 Phụ huynh em Phan Ngọc Khánh Nguyên Lớp 10A14 1,000,000
57 Cha mẹ học sinh lớp 11A10 Năm học 2017-2018 1,765,000
58 Bà Đỗ Thị Kim Loan và tập thể A3 Niên khóa 1970-1977 1,400,000
59 Bà Trần Thị Thanh Trâm Cựu học sinh trường 1,000,000
60 Ông Lê Quốc Cường cùng tập thể 12A3 Niên khóa 1985-1988 5,000,000
61 Cha mẹ học sinh lớp 10A13 Năm học 2017-2018 2,400,000
62 Cựu học sinh Tập thể lớp A1 Năm học 2009-2012 1,000,000
63 Công ty TNHH Thắng Lợi 5 TP, Đà Lạt 5,000,000
64 Cha mẹ học sinh lớp 11A6 Năm học 2017-2018 4,630,000
65 Cha mẹ học sinh lớp 12B1 Năm học 2017-2018 4,050,000
66 Cha mẹ học sinh lớp 12B3 Năm học 2017-2018 5,850,000
67 Cha mẹ học sinh lớp 11A8 Năm học 2017-2018 4,400,000
68 Cha mẹ học sinh lớp 10A10 Năm học 2017-2018 3,930,000
69 Cha mẹ học sinh lớp 11A1 Năm học 2017-2018 3,000,000
70 Cha mẹ học sinh lớp 11A2 Năm học 2017-2018 2,950,000
71 Cha mẹ học sinh lớp 10A9 Năm học 2017-2018 4,250,000
72 Em Trần Nguyễn Duy Nhật Cựu học sinh 12A3 NK 2015-2016 2,000,000
73 Bảo hiểm Bưu điện TP Đà Lạt TP, Đà Lạt 400,000
74 Cựu phụ huynh học sinh Hoàn Châu và Lan Anh Lớp 12A6 1,000,000
75 Bảo hiểm Nhân Thọ Lâm Đồng TP, Đà Lạt 5,000,000
76 Cha mẹ học sinh Nguyễn Vũ Quỳnh Như –12A7 Năm học 2017-2018 2,000,000
77 Thầy Phù Chí Hòa Cựu học sinh và giáo viên trường 5,000,000
78 Cha mẹ học sinh lớp 12A10 Năm học 2017-2018 3,620,000
79 Bà Nguyễn Thị Nga Cựu học sinh A4 – NK 72-75 500,000
80 Ông Nguyễn Thanh Bình Cựu học sinh B1 – NK 96-99 500,000
81 Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng Số 01 – Lương Thế Vinh – Đà Lạt 1,000,000
82 Tổ Công đoàn Sử - Địa – GDCD Trường THPT Bùi Thị Xuân 2,200,000
83 Tổ Công đoàn Ngoại ngữ Trường THPT Bùi Thị Xuân 1,500,000
84 Cha mẹ học sinh lớp 10A7 Năm học 2017-2018 3,000,000
85 Cha mẹ học sinh Đặng Vy Khanh – 10A7 Năm học 2017-2018 2,000,000
86 Cha mẹ học sinh lớp 10A11 Năm học 2017-2018 4,450,000
87 CLB thơ Lâm Đồng TP, Đà Lạt 500,000
88 Ông Dũng Hiếu Cựu học sinh trường 500,000
89 Bà Nguyễn Thị Tuyết Trâm Cựu học sinh trường NK 89-92 500,000
90 Cựu học sinh 12A8 Niên khóa 2011-2012 3,000,000
91 Công ty cổ phần sách - thiết bị trường học Lâm Đồng TP, Đà Lạt 2,500,000
92 Em Nguyễn Tấn Phong và em Nguyễn Hùng Gia Huy – Cựu học sinh lớp 12B1 Niên khóa 2015-2016 1,200,000
93 Bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Ngọc Thu Cựu học sinh NK: 93-96 1,000,000
94 Tổ Công đoàn Tin học Trường THPT Bùi Thị Xuân 1,000,000
95 Tổ Công đoàn Ngữ Văn Trường THPT Bùi Thị Xuân 3,800,000
96 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng Lâm Đồng 5,000,000
97 Bà Phạm Thị Vạn Thanh Cựu học sinh trường NK: 84-87 2,000,000
98 Cha mẹ học sinh lớp 11A9 Năm học 2017-2018 3,200,000
99 Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng Lâm Đồng 2,000,000
100 Thầy Nguyễn Văn Kết PHT, Trường Đại học Đà Lạt 3,000,000
101 Thầy Hoàng Việt Hậu Trường Đại học Đà Lạt 3,000,000
102 Ngân hàng BIDV Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng Lâm Đồng 10,000,000
103 Cựu học sinh lớp 12A5 NK: 2010-2011 3,338,000
104 Cha mẹ học sinh lớp 11A4 Năm học 2017-2018 3,470,000
105 Ban Quản lý chợ Đà Lạt TP, Đà Lạt 2,000,000
106 Tập thể cựu học sinh lớp 10A5 NK: 2012-2015 1,700,000
107 Bà Cao Thị Thanh NK: 1985-1988 500,000
108 Cựu học sinh lớp 12A4 NK: 1995 5,000,000
109 Bà  Trần Thị Mỹ Linh và Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Cựu học sinh trường 1,000,000
110 Cựu học sinh Quỳnh Trang + Hương + Dũng + Phúc lớp 12A3 NK: 2003-2006 2,500,000
111 Cựu học sinh Thái Mạnh Phước NK: 2010-2012 1,500,000
112 Tổ công đoàn Vật Lý Năm học 2017-2018 2,000,000
113 Tổ công đoàn Hóa học Năm học 2017-2018 1,200,000
114 Tổ công đoàn Toán Năm học 2017-2018 4,000,000
115 Ông Lê Tài Giám đốc Mobile phone Lâm Đồng 3,000,000
116 Cựu học sinh  NK: 1968- 1975 5,000,000
117 Em Vũ  Thị Thúy Tâm Cựu học sinh NK 2003-2006 5,000,000
118 Phụ huynh học sinh em Nguyễn Thảo Trang - lớp 12A9 NK: 2016 - 2017 1,000,000
119 Ông Lê Quang Hà cựu học sinh NK: 1982 - 1985 1,000,000
120 Cha mẹ học sinh lớp 12A9 Năm học 2017-2018 3,300,000
121 Em Trương Thị  Huyền Dung Lớp 12C NK: 2003 - 2006 1,000,000
122 Em Hồ Kim Ngân Lớp 12C NK: 2003 - 2006 500,000
123 Em Phạm Hoàng Huyền Trinh Lớp 12C NK: 2003 - 2006 1,000,000
124 Em Võ Thục Trang Lớp 12C NK: 2003 - 2006 500,000
125 Em Nguyễn Tuyết Nhung Lớp 12C NK: 2003 - 2006 400,000
126 Em Đinh Thanh Tâm Lớp 12C NK: 2003 - 2006 1,100,000
127 Tỉnh Đoàn Lâm Đồng   2,000,000
128 Anh Hồ Ngọc Phong Hải Phó Bí thư tỉnh Đoàn 1,000,000
129 Cô Nguyễn Thị Tài Cựu giáo viên trường 500,000
130 Cô Nguyễn Thị Sang + Thẩy Trương Văn Lào Cựu giáo viên trường 1,000,000
131 Thầy Nguyễn Văn Đức Cựu Giáo viên 500,000
132 Em Hoàng Xuân Thành Cựu học sinh 1996-2003 5,000,000
133 Thầy Võ Ngọc Hưởng Trường THCS Quang Trung 500,000
134 Thầy Dương Chí Táo Cựu giáo viên trường 500,000
135 Trường THCS Nguyễn Du   500,000
136 Cô Bùi Thị Lan Cựu giáo viên cấp 2 300,000
137 Cô Nguyễn Thị Liên Cựu giáo viên dạy Toán cấp 2 200,000
138 Cô Nguyễn Thị Long Cựu giáo viên cấp 2 200,000
139 Thầy Nguyễn Tự Trọng Cựu giáo viên cấp 2 200,000
140 Cô Nguyễn Thị Liên Cựu giáo viên dạy Anh văn cấp 2 200,000
141 Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo Cựu giáo viên cấp 2 200,000
142 Thầy Đào Duy Sinh Cựu giáo viên cấp 2 200,000
143 Thầy Nguyễn Đình Lộc Cựu giáo viên cấp 2 200,000
144 Thầy Nguyễn Đình Châu Cựu giáo viên cấp 2 200,000
145 Cô Lương Lương Nữ Diệu Hương Cựu học sinh trường 200,000
146 Ông Trần Hữu Quý Cựu học sinh trường 1,200,000
147 Trường THPT Xuân Trường   500,000
148 Cô Phạm Thị Tường Vân Cựu học sinh 2,000,000
149 Anh Trần Ngọc Vinh Cựu học sinh 500,000
150 Em Đặng Nguyễn Nhật Đăng Khoa Cựu học sinh trường 200,000
151 Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cựu học sinh trường 100,000
152 Em Nguyễn Hữu Quốc Trung Cựu học sinh trường 100,000
153 Em Nguyễn Cao Danh Cựu học sinh lớp 12A1 niên khóa 2008-2011 500,000
154 Em Võ Đức Thành Cựu học sinh lớp 12A3 niên khóa 1998-2001 2,000,000
155 Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung Cựu giáo viên trường 200,000
156 Cô Lê Thị Thanh Thu Cựu giáo viên trường 200,000
157 Cô Huỳnh Thị Phương Dung Cựu giáo viên trường 500,000
158 Cô Trần Thị Hòa Cựu giáo viên Ngữ văn 500,000
159 Em Phạm Xuân Sơn Cựu học sinh niên khóa 1983-1986 500,000
160 Em Huỳnh Lê Thục Cơ Cựu học sinh niên khóa 1983-1986 1,000,000
161 Nhóm - Cựu học sinh niên khóa 1983-1986   4,000,000
162 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Đà Lạt TP, Đà Lạt 1,000,000
163 Ông Huỳnh Thị Anh Cựu học sinh niên khóa 1968-1975 200,000
164 Cô Trần Thị Thanh Cựu giáo viên Sinh cấp 2 500,000
165 Cựu học sinh lớp 12A8 niên khóa 1984-1987   4,000,000
166 Cựu học sinh 1969   500,000
167 Ông Nguyễn Hữu Toàn Phan Viện nghiên cứu Tây Nguyên 500,000
168 Cô Trần Thị Thanh Quỳnh Cựu giáo viên Sinh cấp 2 100,000
169 Cô Nguyễn Đình Lân Hương Cựu giáo viên cấp 2 100,000
170 Cô Nguyễn Thị Đay Cựu học sinh 1962 500,000
171 Anh Nguyễn Đình Sửu Cựu Nhân viên trường 500,000
172 Bà Nguyễn Thị Hai Cựu học sinh 1969-1976 200,000
173 Ông Bùi Thắng Hiệu trưởng trường Chính trị 500,000
174 Bà Trần Thị Kim Duyên Cựu học sinh lớp 12B1 khóa 1977-1978 100,000
175 Cựu học sinh K1998   5,000,000
176 Thầy Trịnh Văn Hoan GV tổ Sinh - Công nghệ trường 500,000
177 Cựu học sinh lớp 12A7 niên khóa 2012-2013 700,000
178 Cựu học sinh niên khóa 1968-1975   600,000
179 Cô Cao Thị Hữu - Cựu giáo viên cấp 2 200,000
180 Siêu thị điện máy Điện Tử Ý TP Đà Lạt 5,000,000
181 Cựu học sinh lớp 12C  Niên khóa 1997-2000 1,000,000
182 Ông Trần Đình Thịnh Hội trưởng phụ huynh lớp 10A14 - năm học 2017-2018 200,000
183 Bà Trương Thị Nguyên Hân và tập thể A11 Cựu học sinh trường NK:2002-2005 1,400,000
184 Cựu học sinh lớp 12A2 Niên khóa 1997 5,000,000
185 Tập thể học sinh lớp 12B2 Niên khóa 1996-1999 Tặng kỷ vật
186 Tập thể học sinh lớp 12A3 Niên khóa 1998-2001 Tặng kỷ vật
187      
188      
189      
190      

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG BÙI THỊ XUÂN

STT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN (VNĐ)
1 Ông Nguyễn Đình Sơn Tổng Giám đốc công ty cổ phần CNSH Rừng Hoa Đà Lạt - Ủng hộ Quỹ học bổng Bùi Thị Xuân 50,000,000
2 Bà Nguyễn Thị Nguyên Cựu học sinh trường NK: 82-85 (Ủng hộ quỹ học bổng) 5,000,000
3 Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Ta ni cô   5,000,000
3 Cựu học sinh tập thể lớp 12B3 niên khóa 1977-1978 1,000,000

Lớp 12A10 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A9 THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - Giới thiệu về thành phố ngàn hoa

 

Lớp 12B4 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A8 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12B2 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A7 THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt apartofourhearts

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc