Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC NĂM 2014

Quy định chuẩn NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN có 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí:

           TC 1: Phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống (5 tiêu chí)

           TC 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.(2 tiêu chí)

           TC 3: Năng lực dạy học (8 tiêu chí)

           TC 4: Năng lực giáo dục (6 tiêu chí)

           TC 5: Năng lực hoạt động, chính trị xã hội (2 tiêu chí)

           TC 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (2 tiêu chí)

Thầy cô tải file chi tiết tại đây.

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc