Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

NĂM HỌC 2019 - 2020

STT HỌ TÊN Chức vụ LỚP ĐỊA CHỈ SỐ ĐT HỌ TÊN HỌC SINH
1 Phạm Văn Thanh Trưởng ban 12A13 11A Lữ Gia – P.9 – Đà Lạt

0987392525

Phạm Quang Nhật
2 Nguyễn Trọng Bằng Phó Ban VH - GD 10A2 110A/2 Vạn Hạnh 0941546668 Nguyễn Trọng Bảo
3 Ngô Quang Xuân Phó Ban - CSVC 10A4 44/2 Hoàng Văn Thụ - P.5. 0918810892 Ngô Thị Thảo Nguyên
4 Trần Thị Kiều Thu Phó ban kiểm tra 12A10 79 Vạn Hạnh – P.8 – Đà Lạt 0385520908 Bùi Tuấn Anh
5 Văn Thị Cẩm Thúy Phó Ban ĐS - KH 11A14 33/19 Phan Đình Phùng 0902801199 Hà Nhật Minh
6 Khúc Thị Trung UV Ban CSVC 11A5 1220 Trần Khánh Dư 0919286618 Đào Ngọc Dung
7 Hoàng Hữu Hào UV Ban ĐS - KH 11A9 77/34 Phan Bội Châu 0908441468 Hoàng Thị Như Quỳnh
8 Trương Bá Nhật UV Ban ĐS - KH 12A3 94/16 Trương Công Định 0933216317 Trương Thị Nhật Linh
9 Đặng Ngọc Sơn UV Ban VH - GD 11A10 39/3 Ngô Thì Nhậm 0918650168 Đặng Lê Minh Huyền
10 Hồng Hoa Phượng UV Ban VH - GD 10A14 101/2 Hoàng Diệu. P5. 0908703189 Nguyễn Quốc Bảo
11 Phạm Hiền UV Ban Kiểm tra 12A1 KQH Đại Học Đà Lạt 0918589575 Phạm Thị Kim Hoài
12 Võ Thị Kiều Trang UV Ban Kiểm tra 11A3 93 Yesin 0982242727 Nguyễn Vũ Trọng Nhân
13 Vũ Thị Hiền UV Ban Kiểm tra 10A11 48 Đống Đa 0819322599 Đồng Việt Thanh Tâm
14 Phan Xuân Hoàng UV Ban Kiểm tra 10A7 174 Hai Bà Trưng. P6. 0968495339 Phan Lê Minh Tâm


1. BAN XÂY DỰNG – CƠ SỞ VẬT CHẤT

-         Xem xét các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị; các nhu cầu về xây mới, cải tạo sửa chữa công trình cơ sở do nhà trường yêu cầu. Phối hợp với Ban Giám hiệu và đề xuất với Trưởng ban để thống nhất những nội dung cần trang bị theo nhu cầu ưu tiên

-         Chủ động khảo sát và đề xuất các hạng mục đầu tư cho nhà trường về sửa chữa cơ sở vật chất.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm và sử chữa, xây dựng CSVC

2. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

-         Ghi nhận các vấn đề liên quan đến hạnh kiểm, học tập, sinh họat, rèn luyện, kỷ luật của con em từ lớp, từ cha mẹ và học sinh. Đồng thời phản ánh và phối hợp với nhà trường để giải quyết.

-         Động viên con em tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường. Phối hợp với Nhà trường để cùng xây dựng phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực”

-         Cùng nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh. Tham dự các hội nghị chuyên đề về văn hóa, giáo dục khi nhà trường mời.

3. BAN KHUYẾN HỌC – ĐỜI SỐNG

-         Có kế họach vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ qũy khuyến học cho học sinh trường Bùi Thị Xuân.

-         Đề xuất hỗ trợ khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tàn tật,

-         Cùng Nhà trường và BCH Công đòan trường thăm đau, thăm ốm, phúng viếng gia đình giáo viên, học sinh khi ốm đau, ma chay.

4. BAN KIỂM TRA

-         Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí của BĐD CMHS trường và các khỏan tiền cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh và giáo viên của nhà trường. Việc kiểm tra được thực hiện mỗi học kỳ 1 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất

-         Khi có vấn đề ở các lớp mà BĐD CMHS lớp không giải quyết được thì BKT đến phối hợp giúp để giải quyết, báo cho BGH và Trưởng ban biết.

-         Trong các kỳ họp tòan thể BĐD CMHS, BKT báo cáo công khai tài chính của CMHS và các khỏan đóng góp tự nguyện của CMHS bằng văn bản.

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc