Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ LUYỆN TẬP (SỐ 2), ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT (2020 - 2021), MÔN NGỮ VĂN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      LÂM ĐỒNG

    ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút

       (02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

Thường đã quá nửa đêm, Út mới về đến nhà. Con Bé bật dậy ra mở cửa. Trong mùng, bốn đứa nhỏ la nhí nhố: "Má về, má về", rồi thức dậy đều hết. Út không kịp cởi bao đạn, ôm lấy con. Thằng Hiển nhỏ nhất, níu lấy cạc bin của mẹ, đòi ngoéo cò. Con Thanh em kế con Bé, cởi bao đạn cho mẹ. Con Thơ, con Anh, em kế con Thanh, ôm lấy cổ mẹ. Út phân phát bánh cho con. Những tấm bánh Út đã nhịn sau khi đánh trận về, mấy mẹ cho du kích mỗi người một cái ăn lót dạ. Trong những tiếng ríu rít của đàn con, Út nghe câu được câu mất. Chị vui như vừa đi xa về. Một niềm vui kỳ lạ, tưởng như mọi việc sống chết vừa xảy ra hồi nãy đây là không có. Và nếu có, nó cũng chỉ còn những tia chớp rất yếu ớt, rất xa trong những đêm mưa mát dịu, không hề làm xao động tới cảnh đầm ấm của mẹ con trong nhà. Thực ra, lúc nằm phục kích, bao ý nghĩ của Út đều quay cả vào giặc. Súng nổ, chị quên hết, cả lỗ công sự cũng bỏ. Lúc rút lui trên đường về, chị mới giật mình nhớ đến đàn con. Nếu mình hy sinh thì nó sẽ ở với ai đây? Nó ở với nhân dân! Bây giờ nó cũng đã ở với nhân dân rồi. Đời mình cực thì đời sau nó sướng. Giặc còn thì giặc cũng giết cả đời con mình. Nghĩ đến cảnh đàn con phải đi ở đợ như mình ngày xưa, Út không chịu nổi - "Còn cái lai quần cũng đánh!", Út dạy con như vậy.”

(Trích Người mẹ cầm súng, Nguyễn Thi, NXB Văn học, 2013, tr. 51-52)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Chỉ ra việc làm của chị Út dành cho con sau khi đánh trận về.

Câu 3. Anh/Chị hiểu thế nào về câu văn:Một niềm vui kỳ lạ, tưởng như mọi việc sống chết vừa xảy ra hồi nãy đây là không có. Và nếu có, nó cũng chỉ còn những tia chớp rất yếu ớt, rất xa trong những đêm mưa mát dịu, không hề làm xao động tới cảnh đầm ấm của mẹ con trong nhà.”?

 Câu 4. Từ câu nói: "Còn cái lai quần cũng đánh!"  của nhân vật chị Út Tịch trong đoạn trích, anh/ chị có nhận xét gì về phẩm chất của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

          Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống

Câu 2. (5,0 điểm)

                     Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

                     Quân xanh màu lá  dữ oai hùm

                     Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

                     Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

                     Rải rác biên cương mồ viễn xứ

                     Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

                     Áo bào thay chiếu anh về đất

                     Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Trích Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.89)

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến được thể hiện trong đoạn thơ trên. Từ đó, nhận xét về cảm hứng lãng mạn trong thơ Quang Dũng.

...................Hết..................

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc