Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Tác giả Lượt xem
Một số đề thi thử ôn tập TNPT môn toán 2021 10 Tháng 5 2021 Viết bởi Tổ Toán 481
Đề cương ôn tập môn Toán K10, 11, 12 HKII 2020-2021 26 Tháng 4 2021 Viết bởi Tổ Toán 1393
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 MÔN: TOÁN 10 26 Tháng 4 2021 Viết bởi Tổ Toán 610
Đề cương ôn tập KT giữa HKII môn Toán K10, K11, K12 năm học 2020-2021 23 Tháng 3 2021 Viết bởi Tổ Toán 1215
Ma trận đề KT giữa HKII môn Toán K10, K11, K12 năm học 2020-2021 (Mới nhất theo hướng dẫn của Sở GD và của BGH nhà trường) 19 Tháng 3 2021 Viết bởi Tổ Toán 1419
Ma trận đề KT giữa HKII môn Toán K12 năm học 2020-2021 17 Tháng 3 2021 Viết bởi Tổ Toán 330
Ma trận đề KT giữa HKII môn Toán K10, K11, K12 năm học 2020-2021 06 Tháng 3 2021 Viết bởi Tổ Toán 710
Ma trận đề KT 15 môn Toán K10, K11 trong HKII 2020-2021 25 Tháng 2 2021 Viết bởi Tổ Toán 732
Ma trận đề KT 15 môn Toán K12 trong HKII 2020-2021 22 Tháng 2 2021 Viết bởi Tổ Toán 505
Đề cương ôn tập môn Toán HKI 2020-2021 14 Tháng 12 2020 Viết bởi Tổ Toán 1075
Ma trận thi HKI môn Toán 2020-2021 07 Tháng 12 2020 Viết bởi Tổ Toán 1477
Đề cương ôn tập môn Toán giữa HKI 2020-2021 26 Tháng 10 2020 Viết bởi Tổ Toán 1676
Ma trận KT giữa HKI môn Toán K10, K11, K12 19 Tháng 10 2020 Viết bởi Tổ Toán 2076
Ma trận đề KT 15 phút môn Toán K10, K11, K12 05 Tháng 10 2020 Viết bởi Tổ Toán 1541
Đề cương ôn tập KT HKII môn Toán K10, K11 17 Tháng 6 2020 Viết bởi Tổ Toán 1120
Ma trận KT HKII môn toán K10 và K11 17 Tháng 6 2020 Viết bởi Tổ Toán 1042
Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán HH K10, K11, K12 24 Tháng 5 2020 Viết bởi Tổ Toán 1256
Ma trận KT 45 phút môn toán HH K10 22 Tháng 5 2020 Viết bởi Tổ Toán 728
Ma trận KT 15 phút môn toán HH K10 và K11 22 Tháng 5 2020 Viết bởi Tổ Toán 793
Ma trận KT 45 phút môn toán HH K12 22 Tháng 5 2020 Viết bởi Tổ Toán 458

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc