Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập học kỳ II – môn Tin học 10. Năm học 2019 - 2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TIN HỌC 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

CHỦ ĐỀ 1. SOẠN THẢO VĂN BẢN

- Khái niệm hệ soạn thảo văn bản (STVB)

- Chức năng của hệ STVB.

- Các chức năng của MS. Word.

- Các đơn vị xử lý trong văn bản.

- Các bộ mã trong hệ STVB.

- Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản: Bỏ gõ tắt và sửa lỗi.

- Một số chức năng khác của word.

CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH

- Khái niệm mạng máy tính, internet, giao thức.

- Các thành phần của mạng máy tính.

- Các phương tiện và phương thức kết nối mạng máy tính: mạng có dây, không dây.

- Lịch sử ra đời của internet trên thế giới và ở Việt Nam

- Phân loại mạng máy tính theo vị trí địa lý. Bỏ các mô hình mạng.

- Lợi ích của mạng máy tính, internet.

- Một số dịch vụ của internet: tổ chức thông tin, tìm kiếm thông tin

- Địa chỉ hộp thư điện tử, website.

- Bảo mật thông tin: Bỏ mã hóa dữ liệu

 

Chú ý: Các kiến thức cập nhật thực tế liên quan tới nội dung học.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc