Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Tổ Thể dục - Quốc phòng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Văn  Cường

1964

Tổ trưởng

2

Phan Thanh  Thảo

1974

3

Lê Thị Hoàng  Huyền

1981

4

Trần Trung Kiên

1980

5

Nguyễn  Trung

1976

 Tổ phó

6

Đỗ Văn  Thắng

1988

7

Võ Xuân  Trị

1977

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc