Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG VÀ MA TRẬN GDCD HKI KHỐI 12

                                           Ma trận đề kiểm tra học kì I khối 12     

                   Cấp độ

Tên

Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Bài 1: Pháp luật và đời sống

Số câu:

0

 

Số câu:

0

         

Số câu:

0

Bài 2: Thực hiện pháp luật Số câu:2   Số câu:2   Số câu:2   Số câu: 1   Số câu: 7
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật Số câu: 0              

Số câu: 0

 

Bài 4: Quyền bình đẳng của CD trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội Số câu: 3   Số câu: 5   Số câu: 3   Số câu: 3 Số Số câu: 14
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Số câu: 3

 

 

Số câu: 5

 

 

Số câu: 3

 

Số câu: 3

 

 

Số câu: 14

 

Bài 6: Công dân với một số quyền tự do cơ bản

Số câu: 2

 

 

Số câu: 2

 

 

Số câu: 1

     

Số câu: 5

 

Tổng số câu: 40

Tổng số điểm:10

      Số câu: 40

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG THEO LINK SAU

http://buithixuandalat.edu.vn/index.php/t-i-tai-li-u/file/277-tai-lieu-on-tap-hoc-ky-i-lop-12

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc