Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Thi Tìm hiểu pháp luật

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Hãy chọn những câu đúng.

Câu 1:: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

a.       Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

b.      Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

c.      Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

d.      Cả a,b,c.

Câu 2:  Nhà nước là:

a.       Một tổ chức xã hội có giai cấp.

b.      Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.

c.      Một tổ chức xã hội có luật lệ

d.      Cả a,b,c.

Câu 3: Các thuộc tính của Pháp luật:

a) 1 thuộc tính.

b) 2 thuộc tính.

c) Tính bắt buộc chung (tính qui phạm phổ biến), tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, tính đảm bảo được thực hiện bằng Nhà nước.

d) Các câu trên đều sai.

Câu 4: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:

a.       Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật

b.      Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

c.      Cả hai câu trên đều đúng

d.      Cả hai câu trên đều sai

Câu 5:  Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:

a.       Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam

b.      Người chưa trưởng thành

c.      Người mắc bệnh Down

d.      Tất cả đều sai

Câu 6: Năng lực của chủ thể bao gồm:

a.       Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

b.      Năng lực pháp luật và năng lực công dân

c.      Năng lực hành vi và năng lực nhận thức

d.      Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.

Câu 7: Chọn nhận định sai:

a.       Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội

b.      Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra

c.      Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi

d.      Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.

Câu 8: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

a.       Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật

b.      Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

c.      Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

d.      Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Câu 9: Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:

a.       Chính phủ.

b.      Quốc hội.

c.      Các cơ quan nhà nước.

d.      Nhà nước.

Câu 10: Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế được thể hiện:

a.       Pháp luật và kinh tế đều là những phương tiện cần thiết của Nhà nước.

b.      Kinh tế là cơ sở để sinh ra pháp luật.

c.      Pháp luật vừa phụ thuộc vào kinh tế, vừa tác động trở lại đối với kinh tế.

d.      Pháp luật là sự thể hiện của kinh tế.

Câu 11: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:

a.       Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.

b.      Pháp luật có tính quyền lực.

c.      Pháp luật có tính bắt buộc chung.

d.      Pháp luật có tính quy phạm.

Câu 12: Vi phạm hình sự là:

a.       Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

b.      Hành vi nguy hiểm cho xã hội.

c.      Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.

d.      Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Câu 13: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu:

a.       Là hành vi trái pháp luật.

b.      Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

c.      Lỗi của chủ thể.

d.      Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 14: Vi phạm kỉ luật là hành vi:

a.       Xâm phạm các quan hệ lao động.

b.      Xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước.

c.      Xâm phạm các quan hệ về kỉ luật lao động.

d.      Câu a và b.

Câu 15: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thểhiện ý chí của:

a.       Giai cấp công nhân.

b.      Giai cấp nông dân.

c.      Giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động.

d.      Tất cả mọi người trong xã hội.

Câu 16: Pháp luật là phương tiện để công dân:

a.       Sống tự do, dân chủ.

b.      Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

c.      Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.

d.      Công dân phát triển toàn diện.

B. PHẦN TÌNH HUỐNG:

Tình huống 1: Trong giờ học Giáo dục công dân, khi được cô giáo hỏi về vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, Nhà nước và xã hội, bạn Hòa cho rằng pháp luật chỉ là phương tiện để bảo vệ Nhà nước và những người có chức quyền trong bộ máy Nhà nước, không được coi là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vì pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, không phải do công dân xây dựng và ban hành.

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?

Tình huống 2: Chỉ còn cách 2m thì gặp đèn tín hiệu màu vàng, Hoàng 18 tuổi đang đi xe máy đã vượt đèn vàng qua ngã tư, nhưng đến đầu bên kia thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và viết biên lai xử phạt 100000đ vì đã vượt đèn vàng. Hoàng cho rằng cảnh sát đã xử phạt sai vì pháp luật cho phép người điều khiển xe máy được vượt đèn vàng.

Câu hỏi:

$11.     Hành vi xử phạt của người cảnh sát giao thông trong trường hợp này có đúng pháp luật không? Vì sao?

$12.     Khi xử phạt Hoàng, người cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

Tình huống 3: Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn bè của lớp 12A có đền gần 20 bạn được vào Đại học, còn những người khác thì vào trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề, làm việc trong nhà máy hoặc làm kinh doanh. Từ đó, một số bạn suy nghĩ: Bạn bè ta nay đâu còn được quyền bình đẳng với nhau nữa! Người được vào Đại học sao có thể nói là bình đẳng với người vào trung cấp; người phải lao động chân tay đâu có thể bình đẳng với người ngồi ở giảng đường!

Câu hỏi:

$11.     Theo em, cách hiểu trên đây của một số bạn về quyền bình đẳng như vậy có đúng không? Giải thích vì sao.

$12.     Em hiểu thế nào là bình đẳng trong trường hợp này?

GHI CHÚ: HS trả lời câu hỏi vào phần bài làm phía dưới đây.

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc