Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI OLYMPIC TOÁN- OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Đà Lạt,  ngày 10 tháng 9  năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC THI OLYMPIC TOÁN- OLYMPIC TIẾNG ANH

TRÊN MẠNG INTERNET

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của trường THPT Bùi Thị Xuân.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức thi giải Toán và tiếng Anh trên mạng Internet năm học 2012- 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông.

2. Tạo sân chơi trực tuyến môn Toán và tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

3. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập.

4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

1. Đối tượng tham gia: học sinh toàn trường có nguyện vọng tham gia cuộc thi. Mỗi lớp tối thiểu 5 học sinh tham gia đối với mỗi môn thi.

2. Đăng kí tham gia:

a. Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn, www.ioe.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; thành phố; tỉnh. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.

b. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh chọn“Vào thi” để tham gia các vòng tự luyện và kỳ thi các cấp.

 

III. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

1. Số vòng thi của mỗi năm và vòng thi các cấp

            Mỗi năm học có 4 vòng thi chính thức cho lớp 11; 3 vòng thi cho các lớp còn lại và các vòng cho học sinh tự luyện. Các vòng thi do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website bắt đầu từ ngày 5/9 hàng năm. Lịch thi cụ thể như sau:

Vòng thi

Vi-Olympic

IOE

Ghi chú

Cấp trường

Vòng 14

 20/2/2013

Vòng 15

15-16/12/2012

 

Cấp thành phố

Vòng 15,16

6/3/2013

13/3/2013

Vòng 20

19-20/1/2013

Thi tại trường

Cấp tỉnh

Vòng 17,18

28/3/2013

4/4/2013

Vòng 25

2-3/3/2013

Do Sở GD& ĐT Lâm Đồng tổ chức

Cấp toàn quốc

Vòng 19

23/4/2013

Vòng 30

6/4/2013

Dành cho học sinh khối 11

 

2. Thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi

Học sinh có thể tham gia cuộc thi ở bất cứ thời điểm nào nhưng phải vượt qua được tất cả các vòng tự luyện trên website để đến vòng thi chính thức.

3. Điều kiện để vượt qua một vòng tự luyện

Mỗi một vòng tự luyện, học sinh phải đạt tối thiểu 75% tổng số điểm thì mới được công nhận vượt qua vòng này.

Học sinh chưa vượt qua được vòng tự luyện  nào có quyền thi lại cho đến khi vượt qua vòng  đó trừ vòng thi các cấp. Đối với vòng thi các cấp, học sinh chỉ được thi một lần duy nhất trong phòng thi.

4. Điều kiện tham gia vòng thi tiếp theo

Học sinh phải vượt qua vòng thi trước mới  dự thi được vòng thi tiếp theo. Đối với vòng thi chính thức các cấp, học sinh phải hoàn thành vòng thi tự luyện trước thời gian tổ chức thi ít nhất 36 tiếng. Sau khi tham gia kì thi cấp trường và cấp thành phố, nhà trường xem xét kết quả chung và kết quả quá trình tự luyện của học sinh để chọn đội tuyển học sinh tham gia thi cấp tỉnh.

 

5. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

            Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Kết quả” của học sinh.

6. Xếp hạng học sinh

            Tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của học sinh qua các vòng thi là hai chỉ số để xếp thứ hạng học sinh trên trang web www.violympic.vn, www.ioe.vn.

            Đối với kỳ thi các cấp, điểm thi và thời gian làm bài của thí sinh ở vòng thi tương ứng là hai chỉ số để xếp hạng, kết quả của các vòng thi trước đó không có giá trị xếp hạng.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.Thành phần:

-         Hiệu trưởng : Chỉ đạo chung

-         Phó hiệu trưởng 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

-       Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán, Tin học, Ngoại ngữ:Theo dõi, chỉ đạo giáo viên trong tổ đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia, phối hợp tổ chức kì thi cấp trường.

-         Giáo viên bộ môn Toán, Tiếng Anh, Tin học: Theo dõi việc tham gia của học sinh lớp đang giảng dạy để có sự giúp đỡ, động viên, cũng như đôn đốc kịp thời việc tham gia thi của học sinh.

-         Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Năm danh sách và theo dõi chung việc tham gia thi của học sinh ở hai môn để có sự động viên, nhắc nhở kịp thời.

-         Học sinh toàn trường: Tham gia thi các vòng tự luyện và các vòng thi chính thức theo kế hoạch chung. Các học sinh đã đăng kí tham gia phải duy trì việc tham gia các vòng tự luyện đến sau khi kết thúc kì thi vòng trường.

-         Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường trong việc tổ chức thi và theo dõi học sinh tham gia thi các vòng tự luyện.

-         Ban thi đua theo dõi cộng điểm thi đua cho lớp có nhiều học sinh tham gia và lớp có học sinh đạt thành tích cao.

  1. 2.Cách thức thực hiện:

-         Nhà trường triển khai kế hoạch chung.

-         Học sinh các lớp đăng kí danh sách tham gia các cuộc thi và theo dõi lịch thi của ban tổ chức để tham gia các vòng tự luyện và các vòng thi chính thức.

-          Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán, Ngoại ngữ, Tin học chỉ đạo giáo viên theo dõi, đôn đốc học sinh lớp giảng dạy tham gia.

-         Đoàn trường tổng hợp danh sách, phối hợp với nhà trường theo dõi quá trình tham gia của học sinh để cộng điểm thi đua hàng tuần cho các lớp có đông học sinh tham gia và lớp có học sinh đạt kết quả cao.

V. KHEN THƯỞNG

Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán, Ngoại ngữ căn cứ việc tham gia thi và kết quả thi của học sinh để đánh giá hoạt động chung của giáo viên trong tổ.

Giáo viên bộ môn Toán, tiếng Anh theo dõi quá trình tham gia các vòng tự luyện của học sinh và căn cứ kết quả của vòng thi cấp trường để cộng điểm khuyến khích cho học sinh (điểm kiểm tra miệng).

Ban thi đua cộng điểm thi đua cho lớp có nhiều học sinh tham gia và có học sinh đạt kết quả cao, cụ thể như sau:

Cộng 10 đ/lớp: lớp có từ 5 học sinh trở lên tham gia thi ở mỗi môn

(Đối với lớp 12, cộng 10 đ/ lớp có từ 3 học sinh trở lên tham gia ở mỗi môn thi)

Cộng 20 đ/ lớp: lớp có 50% số học sinh trở lên  tham gia thi ở mỗi môn.

Cộng 20 đ/ lớp: Lớp có toàn bộ số học sinh tham gia (theo danh sách đã đăng kí) hoàn thành vòng tự luyện đúng thời hạn (nhà trường kiểm tra vào ngày mở vòng thi tiếp theo)

Cộng 10 đ/ 1 hs/ lớp: học sinh được xếp hạng trong top 10 địa phương

Cộng 20 đ/ 1 hs/ lớp: học sinh được xếp hạng trong top 10 Quốc gia

Trừ 20đ/lớp:  các lớp khối 10, 11 không có học sinh tham gia thi ở mỗi môn..

Trừ 20 đ/ 1hs/ lớp: học sinh bỏ tham gia thi khi chưa hoàn thành các vòng tự luyện và không tham gia thi vòng trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giải Toán và tiếng Anh trên mạng Internet, kính đề nghị các bộ phận có liên quan theo dơi và phối hợp thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao.

.

                                                                                                  Người lập kế hoạch

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (đã kí)

                                                                                               HÀ NGUYỄN BẢO KHUYÊN

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc