Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Câu hỏi học chính trị hè 2017

Câu 1: Đồng chí hãy nêu hiểu biết của mình về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Câu 2: Phân tích các quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước?

Hạn nộp vào ngày thứ năm 24/08/2017 theo đơn vị tổ.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc