Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

THÔNG TIN ỦNG HỘ 65 NĂM

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÂN LỄ KỶ NIỆM
65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN (1952-2017),
35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1982-2017)

STT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN (VNĐ) GHI CHÚ
1 Bà Nguyễn Thị Như Ngọc và tập thể A10 Niên khóa 2001-2004 10.000.000

2        
3        
3        
4        
5        
6        
7        

Lớp 12A10 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A9 THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - Giới thiệu về thành phố ngàn hoa

 

Lớp 12B4 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A8 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12B2 - Giới thiệu về trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

 

Lớp 12A7 THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt apartofourhearts

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc