Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Thời khóa biểu số 5 - Năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 08/05/2017

fun

- Thời khóa biểu số 5 buổi sáng - Năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 08/05/2017.

- Chú ý một số lớp ghép

+ Môn Vật lý: Lớp 12A10 học cùng lớp 12A7

                     Lớp 12B4 học cùng lớp 12B2

+ Môn Hóa học: Lớp 12B2 học cùng lớp 12B1

                        Lớp 12A10 học cùng lớp 12A4

+ Môn Sinh học: Lớp 12A10 học cùng lớp 12A8

- Còn 1 số môn và một số lớp có lịch học buổi chiều thì quý thầy cô và các em theo dõi nhà trường cập nhật sau.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc