Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn thi Tin học A, Tiếng Anh B

Quý thầy cô tải tài liệu tại đây.

Đường dẫn Đăng kí thông tin giáo viên và Tham gia phản hồi Khóa học Đánh giá

1. Đăng kí thông tin giáo viên tại đây

2. Tham gia phản hồi sau khóa học tại đây.

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC NĂM 2014

Quy định chuẩn NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN có 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí:

           TC 1: Phẩm chất, chính trị đạo đức lối sống (5 tiêu chí)

           TC 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.(2 tiêu chí)

           TC 3: Năng lực dạy học (8 tiêu chí)

           TC 4: Năng lực giáo dục (6 tiêu chí)

           TC 5: Năng lực hoạt động, chính trị xã hội (2 tiêu chí)

           TC 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp (2 tiêu chí)

Thầy cô tải file chi tiết tại đây.

Tài liệu tập huấn Đánh giá trong lớp học thế kỷ 21

Thầy cô tải "Khóa học đánh giá trong lớp học thế kỷ 21" Tại đây

Kính chúc quý thầy cô một năm học mới tràn đầy niềm vui và thành công.

Phần mềm Adobe Presenter - Tập huấn e-learning

Thầy cô có thể

1. Tải phần mềm Adobe Presenter tại đây

2. Tài liệu tập huấn tại đây.

3. Yêu cầu sản phẩm tại đây

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc