Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Sinh K10, 11, Công Nghệ 10 - HK2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN CÔNG NGHỆ 10

NĂM HỌC 2013 – 2014

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

2. Tạo lập doanh nghiệp: Bài mở đầu

3. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

5. Thực hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

6. Xác định kế hoạch kinh doanh

7. Thành lập doanh nghiệp

8. Quản lí doạnh nghiệp

9. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

 

MÔN SINH HỌC 10 NÂNG CAO VÀ CƠ BẢN

 

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

  1. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
  2. Các quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở vi sinh vật và ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
  3. Sinh trưởng ở vi sinh vật
  4. Sinh sản ở vi sinh vật
  5. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
  6. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
  7. Cấu trúc của virut
  8. Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ
  9. Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người do virut sinh ra.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 11 NÂNG CAO

NĂM HỌC 2013 – 2014

1. Sinh trưởng là gì? (Sinh trưởng là quá trình gia tăng khối lượng, kích thước cơ thể do tăng số lượng, kích thước tế bào động vật.)

2. Người ta phân biệt sinh trưởng và phát triển thành mấy giai đoạn? (2)

3. Hooc môn sinh trưởng được sản sinh từ đâu? (tuyến yên?)

4. Thế nào là phát triển không qua biến thái? (Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.)

5. Ở TV có những hình thức sinh sản nào? (sinh sản vô tính và hữu tính)

6. Sinh sản vô tính ở TV là gì? (là hình thức SS không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái …)

7. Sinh sản hữu tính ở TV là gì? (là hình thức SS có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái …)

8. Ứng dụng vào thực tiễn để ? (điều khiển nở hoa)

9. Nếu cắt bỏ một chồi ngọn ở đỉnh một cây thì ? (cây đó vẫn cao lên nhờ mô phân sinh lóng, nhưng chậm hơn).

10. Bệnh khổng lồ ở người có thể là do (thừa hoocmôn GH)

11. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi phải trải qua quá trình? (giảm phân)

12. Thụ phấn chéo ưu việt hơn tự thụ phấn vì? (thế hệ cây con sinh ra đa dạng di truyền, có tiềm năng thích ứng).

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 11 CƠ BẢN

NĂM HỌC 2013 – 2014

1. Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển ở động vật.

2. Trình bày đặc điểm hình thức phát triển không qua biến thái và qua biến thái ở ĐV

3. Kể tên một số hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (có xương sống và không có xương sống)

4. Phân biệt phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái

5. Kể tên một số loài động vật có hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

6. Kể tên một số tuyến nội tiết bên trong cơ thể người và loại hooc môn tương ứng do chúng tiết ra.

7. Giải thích nguyên nhân gây ra bệnh tí hon và khổng lồ, bệnh bướu cổ ở người.

8. Trình bày một số biện pháp và thành tựu về cải thiện giống và tăng năng suất vật nuôi trong thực tiễn.

9. Trình bày một số biện pháp và thành tựu về cải thiện chất lượng cuộc sống của con người

10. Nêu khái niệm về sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật.

11. Trình bày các hình thức SSVT ở TV

12. Nêu đặc trưng của SSHT ở thực vật.

13. Nêu nguồn gốc hình thành quả và hạt, phân loại quả và hạt.

14. Mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở TV

15. Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh kép ở thực vật.

16. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của SSVT và SSHT ở thực vật.

17. Trình bày ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín.

18. Giải thích vì sao SSHT tạo ra sự đa dạng về đặc điểm di truyền.

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc