Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Vật Lý 10CB-HK2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN: VẬT LÝ 10 – CƠ BẢN

Học sinh cần nắm kiến thức về

1. Chủ đề: Các định luật bảo toàn

- Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

- Công và công suất

- Động năng

- Thế năng

- Cơ năng

2. Chủ đề: Chất khí

- Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

- Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ _ Ma-ri-ôt

- Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ

- Phương trình trạng thái khí lí tưởng

3. Chủ đề: Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể

-  Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

- Sự nở vì nhiệt của vật rắn

- Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc