Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận kiểm tra 1 tiết - Môn vật lý- lớp 11B

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ II Môn: Vật lí lớp 11 CB (thời gian kiểm tra 45 phút)

Phạm vi kiểm tra : Chương 4,5  Phương án kiểm tra: TNKQ : 60% , TNTL: 40%.

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chủ đề 1: TỪ TRƯỜNG(6 tiết)

1. TỪ TRƯỜNG

(1 tiết) = 7,7%

Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.

Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U.

Biết cách vẽ các đường sức từ của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều theo mô tả ở trên.

 

TN 0.8

2 câu

2. LỰC TỪ. CẢM  ỨNG TỪ

(1 tiết) = 7,7%

Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.

Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.

 

TL 1

TN 0.4 

1.4

1 câu

3. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

(1 tiết) = 7,7%

Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.

Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua

Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài.

Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

 

TL 1

TN 0.4

1.4

1 câu

 

4. LỰC LO-REN-XƠ

(1 tiết) = 7,7%

 

Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này.

Áp dụng công thức

f- qBvsina.

 

 TN : 1.2

 

2 câu

1 câu

 

Số câu (điểm)

Tỉ lệ %

6 (2,42đ)

24%

1 (0.4đ)

4 %

7 (2,8đ)

28 %

1 BÀI TẬP TỰ LUẬN tính cảm ứng từ tổng hợp do 2 dòng điện thẳng gây ra tại 1 điểm  (trên cùng đường thẳng)

Chủ đề 2: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (7 tiết)

1. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

(2 tiết) = 15,4%

Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông.

Nêu được dòng điện Fu-cô là gì.

Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

 

TL 1

TN 1.2

2.2

2 câu

1 câu

2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

(1 tiết) = 7,7%

.

Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ

Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch biến đổi đều theo thời gian trong các bài toán.

 

TL  1

TN 0.4

1.4

 

1 câu

       

3. TỰ CẢM

(1 tiết) = 7,7%

Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.

Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.

Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.

 

TN 1.6

2 câu

2 câu

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

5 (2 đ)

20 %

3 (1,2 đ)

12 %

8 (3,2 đ)

32 %

1 BÀI TẬP TỰ LUẬN

Tính từ thông , suất điện động cảm ứng, chiều dòng điện cảm ứng

TS số câu (điểm)

Tỉ lệ %

11(4,4 đ)

44%

4(1,6đ)

16%

15 (6 đ)

60 %

             

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc