Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Danh sách Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân - Năm học 2017-2018

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

NĂM HỌC 2017 - 2018

STT HỌ TÊN Chức vụ LỚP ĐỊA CHỈ SỐ ĐT HỌ TÊN HỌC SINH
1 Phạm Văn Thanh Trưởng ban 10A13 11A Lữ Gia – P.9 – Đà Lạt 0987392525 Phạm Quang Nhật
2 Đỗ Quang Hiển Phó Ban CSVC 11A6 51/2 Phan Đình Phùng 0937307773  Đỗ Mạch Thái Sơn      
3 Lê Văn Đạt Phó Ban VH -GD 10A5 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh 0918525603 Lê Nguyễn  Phúc Minh
4 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Ban ĐS - KH 12A5 38/7 Trần Phú 0974057480 Nguyễn Nguyện Như Ý
5 Trần Thị Kiều Thu Phó ban kiểm tra 10A10 79 Vạn Hạnh – P.8 – Đà Lạt 0385520908  
6 Ngô Thị Lệ Liễu UV Ban CSVC 12B4 20 Nguyễn Thị Nghĩa 0919816644 Nguyễn Đăng Tuấn Anh
7 Lê Hồng Vĩnh UV Ban CSVC 12B1 441 Vạn Kiếp 0918941263 Lê Huỳnh Minh Nhật
8 Nguyễn Tâm UV Ban ĐS - KH 11A5 266/2 Phan Đình Phùng 0918220055 Nguyễn Thùy Vân
9 Trương Bá Nhật UV Ban ĐS - KH 10A3 94/16 Trương Công Định 0933216317 Trương Thị Nhật Linh
10 Lê Đình Huy UV Ban VH - GD 12A9 7A/1 An Dương Vương 0919699168 Lê Trần Bảo Ngọc
11 Nguyễn Thị Xuân Lim UV Ban VH - GD 12A1 152/1 Trần Quang Khải 01253914508 Đỗ Ngọc Phương Dung
12 Phạm Hiền UV Ban Kiểm tra 10A1 KQH Đại Học Đà Lạt 0918589575 Phạm Thị Kim Hoài
13 Trương Đình Căn UV Ban Kiểm tra 11A1 93 Mẫu Tâm, P5, Đà Lạt 01233139885 Trương Đình Thiên Hoàng
14 Nguyễn Như Đại UV Ban Kiểm tra 11A10 13 Trần Hưng Đạo 0903850807 Nguyễn Trần Thanh Ngân


  1. BAN XÂY DỰNG – CƠ SỞ VẬT CHẤT

-         Xem xét các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị; các nhu cầu về xây mới, cải tạo sửa chữa công trình cơ sở do nhà trường yêu cầu. Phối hợp với Ban Giám hiệu và đề xuất với Trưởng ban để thống nhất những nội dung cần trang bị theo nhu cầu ưu tiên

-         Chủ động khảo sát và đề xuất các hạng mục đầu tư cho nhà trường về sửa chữa cơ sở vật chất.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm và sử chữa, xây dựng CSVC

  1. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

-         Ghi nhận các vấn đề liên quan đến hạnh kiểm, học tập, sinh họat, rèn luyện, kỷ luật của con em từ lớp, từ cha mẹ và học sinh. Đồng thời phản ánh và phối hợp với nhà trường để giải quyết.

-         Động viên con em tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường. Phối hợp với Nhà trường để cùng xây dựng phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực”

-         Cùng nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh. Tham dự các hội nghị chuyên đề về văn hóa, giáo dục khi nhà trường mời.

  1. BAN KHUYẾN HỌC – ĐỜI SỐNG

-         Có kế họach vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ qũy khuyến học cho học sinh trường Bùi Thị Xuân.

-         Đề xuất hỗ trợ khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tàn tật,

-         Cùng Nhà trường và BCH Công đòan trường thăm đau, thăm ốm, phúng viếng gia đình giáo viên, học sinh khi ốm đau, ma chay.

  1. BAN KIỂM TRA

-         Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí của BĐD CMHS trường và các khỏan tiền cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh và giáo viên của nhà trường. Việc kiểm tra được thực hiện mỗi học kỳ 1 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất

-         Khi có vấn đề ở các lớp mà BĐD CMHS lớp không giải quyết được thì BKT đến phối hợp giúp để giải quyết, báo cho BGH và Trưởng ban biết.

-         Trong các kỳ họp tòan thể BĐD CMHS, BKT báo cáo công khai tài chính của CMHS và các khỏan đóng góp tự nguyện của CMHS bằng văn bản. 

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc