Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

NĂM HỌC 2019 - 2020

STT HỌ TÊN Chức vụ LỚP ĐỊA CHỈ SỐ ĐT HỌ TÊN HỌC SINH
1 Phạm Văn Thanh Trưởng ban 12A13 11A Lữ Gia – P.9 – Đà Lạt

0987392525

Phạm Quang Nhật
2 Nguyễn Trọng Bằng Phó Ban VH - GD 10A2 110A/2 Vạn Hạnh 0941546668 Nguyễn Trọng Bảo
3 Ngô Quang Xuân Phó Ban - CSVC 10A4 44/2 Hoàng Văn Thụ - P.5. 0918810892 Ngô Thị Thảo Nguyên
4 Trần Thị Kiều Thu Phó ban kiểm tra 12A10 79 Vạn Hạnh – P.8 – Đà Lạt 0385520908 Bùi Tuấn Anh
5 Văn Thị Cẩm Thúy Phó Ban ĐS - KH 11A14 33/19 Phan Đình Phùng 0902801199 Hà Nhật Minh
6 Khúc Thị Trung UV Ban CSVC 11A5 1220 Trần Khánh Dư 0919286618 Đào Ngọc Dung
7 Hoàng Hữu Hào UV Ban ĐS - KH 11A9 77/34 Phan Bội Châu 0908441468 Hoàng Thị Như Quỳnh
8 Trương Bá Nhật UV Ban ĐS - KH 12A3 94/16 Trương Công Định 0933216317 Trương Thị Nhật Linh
9 Đặng Ngọc Sơn UV Ban VH - GD 11A10 39/3 Ngô Thì Nhậm 0918650168 Đặng Lê Minh Huyền
10 Hồng Hoa Phượng UV Ban VH - GD 10A14 101/2 Hoàng Diệu. P5. 0908703189 Nguyễn Quốc Bảo
11 Phạm Hiền UV Ban Kiểm tra 12A1 KQH Đại Học Đà Lạt 0918589575 Phạm Thị Kim Hoài
12 Võ Thị Kiều Trang UV Ban Kiểm tra 11A3 93 Yesin 0982242727 Nguyễn Vũ Trọng Nhân
13 Vũ Thị Hiền UV Ban Kiểm tra 10A11 48 Đống Đa 0819322599 Đồng Việt Thanh Tâm
14 Phan Xuân Hoàng UV Ban Kiểm tra 10A7 174 Hai Bà Trưng. P6. 0968495339 Phan Lê Minh Tâm


1. BAN XÂY DỰNG – CƠ SỞ VẬT CHẤT

-         Xem xét các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị; các nhu cầu về xây mới, cải tạo sửa chữa công trình cơ sở do nhà trường yêu cầu. Phối hợp với Ban Giám hiệu và đề xuất với Trưởng ban để thống nhất những nội dung cần trang bị theo nhu cầu ưu tiên

-         Chủ động khảo sát và đề xuất các hạng mục đầu tư cho nhà trường về sửa chữa cơ sở vật chất.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm và sử chữa, xây dựng CSVC

2. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

-         Ghi nhận các vấn đề liên quan đến hạnh kiểm, học tập, sinh họat, rèn luyện, kỷ luật của con em từ lớp, từ cha mẹ và học sinh. Đồng thời phản ánh và phối hợp với nhà trường để giải quyết.

-         Động viên con em tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường. Phối hợp với Nhà trường để cùng xây dựng phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực”

-         Cùng nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh. Tham dự các hội nghị chuyên đề về văn hóa, giáo dục khi nhà trường mời.

3. BAN KHUYẾN HỌC – ĐỜI SỐNG

-         Có kế họach vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ qũy khuyến học cho học sinh trường Bùi Thị Xuân.

-         Đề xuất hỗ trợ khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tàn tật,

-         Cùng Nhà trường và BCH Công đòan trường thăm đau, thăm ốm, phúng viếng gia đình giáo viên, học sinh khi ốm đau, ma chay.

4. BAN KIỂM TRA

-         Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí của BĐD CMHS trường và các khỏan tiền cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh và giáo viên của nhà trường. Việc kiểm tra được thực hiện mỗi học kỳ 1 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất

-         Khi có vấn đề ở các lớp mà BĐD CMHS lớp không giải quyết được thì BKT đến phối hợp giúp để giải quyết, báo cho BGH và Trưởng ban biết.

-         Trong các kỳ họp tòan thể BĐD CMHS, BKT báo cáo công khai tài chính của CMHS và các khỏan đóng góp tự nguyện của CMHS bằng văn bản.

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP CỦA TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2018 - 2019

QUÝ BẬC PHỤ HUYNH, QUÝ THẦY CÔ XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

NĂM HỌC 2018 - 2019

STT HỌ TÊN Chức vụ LỚP ĐỊA CHỈ SỐ ĐT HỌ TÊN HỌC SINH
1 Phạm Văn Thanh Trưởng ban 11A13 11A Lữ Gia – P.9 – Đà Lạt

0987392525

Phạm Quang Nhật
2 Đỗ Quang Hiển Phó Ban CSVC 12A6 51/2 Phan Đình Phùng 0937307773 Đỗ Mạch Thái Sơn      
3 Lê Văn Đạt Phó Ban VH -GD 11A2 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh 0967891966 Lê Nguyễn Phúc Minh
4 Nguyễn Thị Khánh Linh Phó Ban ĐS - KH 12A8 90/8 Tùng Lâm 0942748819 Nguyễn Kiều Nguyệt Trinh
5 Trần Thị Kiều Thu Phó ban kiểm tra 11A10 79 Vạn Hạnh – P.8 – Đà Lạt 0913953611 Bùi Tuấn Anh
6 Trần Văn Công UV Ban CSVC 10A1 27 Phan Đình Phùng 0913855284 Trần Thị Minh Anh
7 Khúc Thị Trung UV Ban CSVC 10A5 1220 Trần Khánh Dư 0919286618 Đào Ngọc Dung
8 Hoàng Hữu Hào UV Ban ĐS - KH 10A9 77/34 Phan Bội Châu 0908441468 Hoàng Thị Như Quỳnh
9 Trương Bá Nhật UV Ban ĐS - KH 11A3 94/16 Trương Công Định 0933216317 Trương Thị Nhật Linh
10 Đặng Ngọc Sơn UV Ban VH - GD 10A10 39/3 Ngô Thì Nhậm 0918650168 Đặng Lê Minh Huyền
11 Văn Thị Cẩm Thúy UV Ban VH - GD 10A14 33/19 Phan Đình Phùng 0902801199 Hà Nhật Minh
12 Phạm Hiền UV Ban Kiểm tra 11A1 KQH Đại Học Đà Lạt 0918589575 Phạm Thị Kim Hoài
13 Trương Đình Căn UV Ban Kiểm tra 12A1 93 Mẫu Tâm, P5, Đà Lạt 01233139885 Trương Đình Thiên Hoàng
14 Nguyễn Như Đại UV Ban Kiểm tra 12A10 13 Trần Hưng Đạo 0903850807 Nguyễn Trần Thanh Ngân
15 Võ Thị Kiều Trang UV Ban Kiểm tra 10A18 93 Yesin 0982242727 Nguyễn Vũ Minh Nhật


  1. 1.BAN XÂY DỰNG – CƠ SỞ VẬT CHẤT

-         Xem xét các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị; các nhu cầu về xây mới, cải tạo sửa chữa công trình cơ sở do nhà trường yêu cầu. Phối hợp với Ban Giám hiệu và đề xuất với Trưởng ban để thống nhất những nội dung cần trang bị theo nhu cầu ưu tiên

-         Chủ động khảo sát và đề xuất các hạng mục đầu tư cho nhà trường về sửa chữa cơ sở vật chất.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm và sử chữa, xây dựng CSVC

  1. 2.BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

-         Ghi nhận các vấn đề liên quan đến hạnh kiểm, học tập, sinh họat, rèn luyện, kỷ luật của con em từ lớp, từ cha mẹ và học sinh. Đồng thời phản ánh và phối hợp với nhà trường để giải quyết.

-         Động viên con em tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ nội quy nhà trường. Phối hợp với Nhà trường để cùng xây dựng phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực”

-         Cùng nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh. Tham dự các hội nghị chuyên đề về văn hóa, giáo dục khi nhà trường mời.

  1. 3.BAN KHUYẾN HỌC – ĐỜI SỐNG

-         Có kế họach vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ qũy khuyến học cho học sinh trường Bùi Thị Xuân.

-         Đề xuất hỗ trợ khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, học sinh nghèo; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tàn tật,

-         Cùng Nhà trường và BCH Công đòan trường thăm đau, thăm ốm, phúng viếng gia đình giáo viên, học sinh khi ốm đau, ma chay.

  1. 4.BAN KIỂM TRA

-         Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí của BĐD CMHS trường và các khỏan tiền cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh và giáo viên của nhà trường. Việc kiểm tra được thực hiện mỗi học kỳ 1 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất

-         Khi có vấn đề ở các lớp mà BĐD CMHS lớp không giải quyết được thì BKT đến phối hợp giúp để giải quyết, báo cho BGH và Trưởng ban biết.

-         Trong các kỳ họp tòan thể BĐD CMHS, BKT báo cáo công khai tài chính của CMHS và các khỏan đóng góp tự nguyện của CMHS bằng văn bản.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN NĂM HỌC 2018 – 2019

- Căn cứ Luật Giáo dục;

- Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Thứ trưởng Bộ Giáo Dục.

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 -2019 của Trường THPT Bùi Thị Xuân;

Ban đại diện CMHS trường THPT Bùi Thị Xuân nhiệm kỳ năm học 2018 – 2019 thảo luận, thống nhất và ban hành quy chế hoạt động nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của CMHS và nâng cao hiệu qủa hoạt động của Ban đại diện CMHS trường và Ban đại diện CMHS các lớp.

PHẦN I: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CMHS VÀ BĐD CMHS

            1- Cha mẹ học sinh: CMHS trường THPT Bùi Thị Xuân bao gồm các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng có con em đang theo học tại trường THPT Bùi Thị Xuân.

Vào đầu năm học, Ban đại diện CMHS cùng Nhà trường tổ chức hội nghị CMHS để cha mẹ học sinh được nghe về tình hình, kết quả chung năm học trước của trường, của lớp và hoạt động của BĐD CMHS; đồng thời thống nhất một số nội dung và chỉ tiêu của CMHS như biện pháp phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục toàn diện học sinh, thống nhất mức thu kinh phí họat động, thảo luận các khoản tự nguyện đóng góp nhằm phục vụ cho việc tổ chức các họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh.

2- BĐD CMHS lớp: Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ của lớp bầu ra trong hội nghị đầu năm học, gồm 3 thành viên: trưởng ban, phó trưởng ban và ủy viên; là những người nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng trong việc phối hợp với các bậc cha mẹ, với giáo viên chủ nhiệm và với nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

Nhiệm kỳ của Ban đại diện CMHS lớp bắt đầu từ cuộc họp tòan thể cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và kết thúc khi bầu được BĐD CMHS lớp của năm học sau.

           3- BĐD CMHS trường: Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp tòan thể trưởng ban, phó trưởng ban của Ban đại diện CMHS lớp bầu ra gồm 14 thành viên,

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử ra Thường trực gồm 6 thành viên với các chức danh 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban và 1 thư ký.

            Nhiệm kỳ của Ban đại diện CMHS trường năm học mới bắt đầu từ kỳ họp đầu tiên của trưởng ban, phó trưởng ban Ban đại diện CMHS các lớp bầu ra; BĐD CMHS trường hết nhiệm kỳ khi bầu được BĐD CMHS trường của năm học sau.

PHẦN II: NHIỆM VỤ

I. Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh:

   1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh:

a) Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

c) Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

2. Quyền của cha mẹ học sinh

a) Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;

b) Ứng cử, đề cử vàoBan đại diện cha mẹ học sinh lớp;

c) Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.

d) Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

II.Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện CMHS lớp

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

a) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

a) Quyết định triệu tậpcác cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

b) Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

III.Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban đại diện và các thành viên BĐD CMHS lớp:.

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

a) Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học;

- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức việc thu thập nguyện vọng và kiến nghị của cha mẹ học sinh.

b) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó trưởng ban và các thành viên, chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về hoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học;

- Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với học sinh của lớp.

2. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

Phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công.

3. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

IV. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;     

b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;

c) Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này.

V.Nhiệm vụ, quyền của Trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này;

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

b) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (trừ cuộc họp cử trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường);

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Tổ chức vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học;

- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;

2. Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

Ngoài ra còn có các nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Quản lý và sử dụng kinh phí họat động của BĐD CMHS trường và các khoản CMHS tự nguyện đóng góp để phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.
  • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường trực BĐD và thành viên các ban chuyên môn của BĐD CMHS trường
  • Trưởng BĐD là người đại diện cao nhất của CMHS và chủ trì các buổi họp của BĐD CMHS, có các nhiệm vụ:

                 + Chịu trách nhiệm trước CMHS và Ban đại diện CMHS trường về các hoạt động của CMHS, giải quyết mọi công việc liên quan với Nhà trường.

+ Ký các các chứng từ và các giấy tờ liên quan của CMHS với nhà trường.

+ Làm chủ tài khoản kinh phí họat động của BĐD CMHS trường.

+ Thông tin những nội dung công việc của BĐD trường trước các kỳ họp toàn thể trưởng ban, phó trưởng ban BĐD CMHS các lớp.       

  • Các Phó trưởng ban BĐD CMHS phối hợp với Trưởng ban BĐD CMHS trong nhiệm vụ chung; phụ trách từng ban chuyên môn và thực hiện những việc được phân công.
  • Từng thành viên BĐD liên kết với trưởng ban BĐD CMHS trường trong nhiệm vụ chung và với trưởng ban chuyên môn trong từng công việc cụ thể.

PHẦN III: NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

- CMHS; Ban đại diện CMHS lớp, BĐD CMHS trường và Thường trực BĐD làm việc theo nguyên tắc đồng thuận.

- Các thành viên Ban đại diện CMHS trường, Ban đại diện CMHS lớp và các bậc CMHS nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và có hiệu qủa với nhà trường trong việc giáo dục toàn diện học sinh, cùng góp phần xây dựng trường Bùi Thị Xuân ngày càng phát triển vững mạnh.

         - Thường trực BĐD CMHS trường thường xuyên liên hệ với Ban Giám hiệu trong các công việc liên quan đến CMHS. Phân công tham dự các hội nghị, các lễ hội, các phong trào do Nhà trường tổ chức.

         - Các thành viên BĐD CMHS trường và trưởng ban, phó trưởng ban Ban đại diện CMHS các lớp họp mỗi năm 3 lần: đầu năm học, cuối HK 1 và trước khi tổ chức hội nghị CMHS để đánh giá kết qủa công việc và định ra chương trình hoạt động cho thời gian tới. Mời Ban Giám hiệu, đại diện các đoàn thể, thư ký HĐGD cùng dự các kỳ họp này.

       - BĐD CMHS lớp dự sinh họat với lớp mỗi tháng 1 lần, BĐD CMHS trường mỗi tháng họp một lần.

       - Các bậc CMHS dự họp với BĐD CMHS lớp và GVCN mỗi năm 3 lần: vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ I và trước khi kết thúc năm học; CMHS thường xuyên phối hợp với BĐD CMHS lớp và GVCN, nếu có đề xuất gì với trường thì kiến nghị với BĐD CMHS lớp hoặc GVCN; BĐD CMHS lớp sẽ kiến nghị với BĐD CMHS trường.

PHẦN IV: KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD CMHS

I- Kinh phí họat động của BĐD CMHS lớp:

            1- Kinh phí họat động của BĐD CMHS lớp gồm qũy do tất cả các cha mẹ học sinh trong lớp thống nhất đóng góp, đóng góp tự nguyện của từng cha mẹ học sinh hoặc ủng hộ của các cá nhân, tổ chức cho họat động của lớp.

            2- BĐD CMHS lớp chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí họat động của BĐD CMHS lớp cho các nhu cầu họat động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh. Nếu thiếu có thể vận động thêm CMHS trong lớp để đáp ứng cho những họat động của lớp trong năm học.

II- Kinh phí họat động của BĐD CMHS trường:        

                  1- Kinh phí hoạt động của BĐD CMHS trường gồm: khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh từ các lớp nộp lên; nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

                  2- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

                  3- BĐD CMHS trường ký kết hợp đồng với kế tóan và thủ qũy nhà trường để theo dõi và giữ hộ kinh phí họat động của BĐD CMHS trường, kế toán và thủ quỹ của nhà trường mở sổ sách theo dõi kinh phí họat động của BĐD CMHS trường theo quy định.

                  4- Kinh phí họat động của BĐD CMHS trường do BĐD CMHS trường quản lý được sử dụng cho các hoạt động chăm lo, động viên học sinh và hỗ trợ hoạt động giáo dục, phong trào thi đua, khen thưởng cho học sinh của nhà trường theo tỷ lệ: hỗ trợ hoạt động giáo dục 35%, phong trào thi đua khen thưởng cho học sinh 50%, các họat động khác 15%.

                  5- Kinh phí xã hội hóa giáo dục do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp được sử dụng để trang bị phương tiện phục vụ việc dạy và học, chỉnh trang cơ sở vật chất theo đề xuất của nhà trường và thống nhất của tập thể BĐD CMHS trường.

                  6- Các khoản thu - chi từ nguồn kinh phí họat động BĐD CMHS trường và các khỏan đóng góp tự nguyện của CMHS được thống nhất trong BĐD CMHS trường bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ và do trưởng ban đại diện CMHS trường ký duyệt sổ sách, phiếu đề xuất và chứng từ thu, chi. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán tại cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp và các cuộc họpBĐD CMHS trường.

                  7- Các ủy viên Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết tóan kinh phí họat động của BĐD CMHS trường và các khỏan tiền cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp. Việc kiểm tra được thực hiện mỗi học kỳ 1 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Ban kiểm tra có trách nhiệm báo cáo công khai tài chính kinh phí họat động do BĐD CMHS trường quản lý bằng văn bản trước các hội nghị CMHS.

                  8- Ban ĐDCMHS chịu trách nhiệm thu, chi, thực hiện chứng từ quyết toán và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Do không có nghiệp vụ về tài chính nên BĐD CMHS trường ủy quyền cho Kế toán và Thủ quỹ nhà trường (có sự giám sát của BGH) gửi nguồn quỹ xã hội hóa tại Kho bạc, quỹ Hội CMHS trường tại ngân hàng dạng tiết kiệm và mở sổ theo dõi nguồn quỹ bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính về thu, chi.

Các khoản chi hỗ trợ cho các hoạt động đều phải có sự phê duyệt của Trưởng ban ĐDCMHS của trường.

PHẦN V: KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

1- Các bậc cha mẹ có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động phối hợp giữa CMHS với nhà trường thì đề nghị Nhà trường và các cơ quan quản lý Giáo dục tuyên dương khen thưởng.

2- Những cá nhân hoạt động trái với điều lệ và quy chế, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của CMHS thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

PHẦN VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các thành viên Ban đại diện CMHS trường, Ban đại diện CMHS các lớp và các bậc cha mẹ học sinh thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này. Trong qúa trình thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi thì đề xuất và đưa ra trong hội nghị chung của Ban đại diện CMHS tòan trường để thảo luận xem xét và thống nhất điều chỉnh.

2- Quy chế hoạt động này đã được thảo luận thống nhất, được thông qua tại cuộc họp trưởng ban và phó trưởng ban Ban đại diện CMHS lớp thuộc trường Bùi Thị Xuân vào ngày 13 tháng 9 năm 2018; Quy chế có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                                   

                                                                     

Danh sách Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân - Năm học 2017-2018

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc