Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VĂN - LỚP 12 (ĐỌC HIỂU VÀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

ĐỀ

I. Đọc hiểu ( 3 ,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

            Nhà khoa học người Anh Phơ – răng – xít Bê – cơn ( thế kỉ XVI  -XVII) đã nói một câu nói nổi tiếng: “Tri thức là sức mạnh”. Sau này Lê – nin, một người thầy của cách mạng vô sản thế giới, lại nói cụ thể hơn: “Ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh”. Đó là một tư tưởng rất sâu sắc”. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được tư tưởng ấy.

            Người ta kể rằng, có một máy phát điện cỡ lón của công ti bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến chuyên gia Xten – mét- xơ. Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công ti phải trả cho ông 10.000 đô la. Nhiều người cho rằng Xten – mét – xơ là tham, bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, ông ghi: “ Tiền vạch một một đường thẳng là 1 đô la. Tiền tìm ra chỗ để vạch đúng đường ấy giá: 9999 đô la”. Rõ ràng, người có trí thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Thử hỏi, nếu không biết cách chữa thì cỗ máy kia có thể thoát khỏi số phận trở thành đống phế liệu được không?...

            Đáng tiếc hiện nay còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có mảnh bằng mong sau này tìm việc kiểm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới cần phải có biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực.

            ( Theo Hương Tâm, Ngữ văn 9, tập 2. NXB Giáo dục Việt Nam, 2005, tr. 35 – 36)

Câu 1: Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2: Xác định hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản?

Câu 3: Trong văn bản, việc chuyên gia Xten – mét- xơ “xem xét” máy phát điện hỏng và nhanh chóng “làm cho máy hoạt động trở lại” nói lên điều gì?

Câu 4: Anh/ chị có đồng tình với nhận xét của tác giả: “Đáng tiếc hiện nay còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức” không ? Vì sao?

II. Nghị luận xã hội (2,0 điểm): Hãy viết 01 đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến “ Tri thức là sức mạnh”.

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu ( 3 ,0 điểm)

Câu 1: Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận (0,5đ)

Câu 2: Hai thao tác lập luận được sử dụng trong văn bản là: chứng minh và bình luận (0,5đ)

Câu 3: Trong văn bản, việc chuyên gia Xten – mét- xơ “xem xét” máy phát điện hỏng và nhanh chóng “làm cho máy hoạt động trở lại” nói lên sức mạnh của tri thức, chứng minh cho chân lý “người có trí thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi”.(1,0đ)

Câu 4: HS có thể đồng tình hoặc không đồng tình với nhận xét của tác giả nhưng cần nêu được lí do và đưa ra những lập luận hợp lý, thuyết phục, viết đúng chính tả, ngữ pháp… ( 1,0đ )

II. Nghị luận xã hội (2,0 điểm):

1/ Yêu cầu: đảm bảo dung lượng (khoảng 200 chữ), hình thức và nội dung của đoạn văn

2/ Cần triển khai được các ý sau:.

-          Tri thức là sức mạnh: Tri thức có vai trò và tác dụng to lớn trong đời sống . Nó giúp ta giải quyết các vấn đề, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp khẳng định vị thế bản thân, giúp xã hội phát triển không ngừng….

-          Mỗi người cần nhận thức được sức mạnh của tri thứ để không ngừng bồi đắp, nâng cao trình độ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ 

 

 I. Đọc hiểu ( 3 ,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

            Thời gian chạy qua tóc mẹ

            Một màu trắng đến nôn nao

            Lưng mẹ cứ còng dần xuống

            Cho con ngày một thêm cao.

                        ( Trích Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt  trong đoạn trích trên?

Câu 2: Chỉ ra 02 biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 3: Làm rõ hiệu quả nghệ thuật của 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 4: Suy nghĩ của anh/ chị về thông điệp gửi gắm qua đoạn trích?

II. Nghị luận xã hội (2,0 điểm): Hãy viết 01 đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về Mẹ.

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu ( 3 ,0 điểm)

Câu 1: Phương thức biểu đạt  trong đoạn trích trên là: miêu tả,biểu cảm (0,5đ)

Câu 2: Hai biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích là: (0,5đ)

-          Nhân hóa: Thời gian chạy qua tóc mẹ

-   Tương phản: Lưng mẹ cứ còng dần xuống

                             Cho con ngày một thêm cao.

Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích: Nhấn mạnh sự trôi qua nhanh chóng của thời gian và sự hy sinh thầm lặng của mẹ; qua đó thể hiện sự lo lắng, xót xa của người con dành cho mẹ mình (1,0đ)

Câu 4: HS trình bày suy nghĩ của bản thân, có thể triển khai các ý  ( 1,0 đ )

-          Thấy được sự hy sinh của mẹ

-          Thể hiện tình cảm kính trọng, yêu thương… đối với mẹ

-          Sống hiếu thảo để đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng…

II. Nghị luận xã hội (2,0 điểm):

1/ Yêu cầu: đảm bảo dung lượng (khoảng 200 chữ), hình thức và nội dung của đoạn văn

2/ Cần triển khai được các ý sau:.

-          Mẹ là người đã sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta và yêu thương vô điều kiện

-          Mẹ phải chịu vất vả, lo toan; bao thua thiệt, đáng cay mẹ nhận hết về mình để con có niềm vui và hạnh phúc

-          Mỗi người cần hiểu được sự hy sinh của mẹ để luôn là những người con hiếu nghĩa….

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc