Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề thi HKII môn toán K10 và K11 2018-2019

Ma trận đề kiểm tra HKII - lớp 10 2018-2019

Chủ đề

Hình thức kiểm tra Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng

1. Bất Phương trình và hệ Bất Phương trình một ẩn.

Biết cách xác định nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình một ẩn.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3    

3

0,6 điểm

(6%)

  2

1

   

2 . Dấu của nhị thức- tam thức bậc hai

Biết cách xác định nghiệm, dấu của nhị thức, tam thức.

Ứng dụng nhị thức, tam thức giải các bài toán liên quan.

TN

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10 Câu 11

Câu 12

 

9

1,8 điểm

(18%)

2 TL

2,0 điểm

(20%

TL Câu 36      
    Câu 37  
           4 5 2  

3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết xác định nghiệm, miền nghiệm của bất phương trình, hệ phương trình. Giải quyêt bài toán thực tế có liên quan

TN

Câu 13

  Câu 14  

2

0,4 điểm

(4%)

TL        
  1   1  

4. Góc cung lượng giác

Biết tính các giá trị lượng giác của một góc. Biết dùng các hệ thức lượng giác, công thức lượng giác để giải bài tập.

TN

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20 Câu 21

Câu 23

Câu 22

 

9

1,8 điểm

(18%)

TL        
  3 4 1  

5. Đường thẳng.

Biết khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương.

Biết viết phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng, tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.

TN

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

 

5

1,0 điểm

(10%)

TL 2 2 1  

6. Đường tròn

Biết định nghĩa đường tròn.

Biết xác định tâm và bán kính, viết phương trình đường tròn, viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

TN

Câu 29

Câu 30 Câu 31 Câu 32    

4

0,8 điểm

(8%)

1 TL

1,0 điểm

(10%

TL       Câu 38
  1 3   1

7. Elip.

Biết định nghĩa Elip.

Biết xác định các yếu tố của Elip, phương trình chính tắc của Elip.

TN Câu 33 Câu 34 Câu 36  

3

0,6 điểm

(6%)

TL        
  1 1 1  
Cộng  

13 TN

2,6 điểm

1 TL

1,0 điểm

(36%)

17 TN

3,4 điểm

(34%)

5 TN

1.0 điểm

1 TL

1,0 điểm

(20%)

1 TL

1,0 điểm

(10%)

35 TN

7,0 điểm

(70%)

3 TL

3,0 điểm

(30%)

Ma trận đề kiểm tra HKII - lớp 11 2018-2019

                                 

 

Chủ đề

Hình thức kiểm tra Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng

1. Giới hạn dãy số

Biết cách tính giới hạn dãy số.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

     

 

3

0,6 điểm

(6%)

3      

2. Giới hạn hàm số.

Biết cách tính giới hạn hàm số, cách khử các dạng vô định.

TN Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7  

4

0,8 điểm

(8%)

TL        
  1 2 1  

3. Hàm số liên tục

Biết xét tính liên tục của một hàm số tại một điểm, trên khoảng, tìm điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm.

TN

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11  

4

0,8 điểm

(8%)

1 TL

1,0 điểm

(10%)

TL Câu 36      
  2 2 1  

4. Định nghĩa,

 ý nghĩa hình học, cơ học, vật lý của đạo hàm .

Biết ý nghĩa hình học, cơ học, vật lý của đạo hàm để tính hệ số góc và viết phương trình của tiếp tuyến của đường cong, giải các bài toán thực tế.

TN

Câu 12

Câu 13

Câu 14 Câu 15  

4

0,8 điểm

(8%)

1 TL

1,0 điểm

(10%)

TL     Câu 37  
  2 1 2  

5. Quy tắc tình đạo hàm, đạo hàm hàm lượng giác.

Biết dùng quy tắc để tính đạo hàm hàm lượng giác

TN

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

 

 

8

1,6 điểm

(16%)

TL 2 5 1  

6. Vecto trong không gian.

Biết được khái niệm vectơ, các quy tắc cộng, trừ vectơ, ba vectơ đồng phẳng.

TN

Câu 24

Câu 25    

2

0,4 điểm

(4%)

  1 1    

7. Đường thẳng vuông góc đường thẳng, mặt phẳng

Biết cách chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng, đường thẳng vuông góc mặt phẳng. mặt phẳng vuông góc mặt phẳng.

TN

Câu 26

Câu 27

Câu 28

Câu 29

   

4

0,8 điểm

(8%)

TL        
  2 2    

8. Góc giữa hai đường thẳng, đường thẳng, mặt phẳng.

Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng,  góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng.

TN

Câu 30

Câu 31

Câu 32

   

3

0,6 điểm

(6%)

TL        
  1 2    

9. Khoảng cách

 Biết cách xác định và tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến mặt  phẳng

TN  

Câu 33

Câu 34

Câu 35  

3 TN

0,6 điểm

(6%)

 

1 TL

1,0 điểm

(10%)

TL       Câu 38
    2 1 1

 

 

Cộng

 

13 TN

2,6 điểm

1TL

1,0 điểm

(36%)

17 TN

3.4 điểm

 

(34%)

5 TN

1.0  điểm

1 TL

1,0 điểm

(20%)

 

 

     1TL

1,0 điểm

(10%)

35 TN

7,0 điểm

(70%)

 

3 TL

3,0 điểm

(30%)

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc