Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán ĐS 10A (Lượng giác)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

ĐẠI SỐ   10 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2018– 2019

Công thức lương giác

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tinh giá trị lượng giác của góc

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

   

3,0

Chứng minh đẳng thúc

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

   

4,0

Chứng minh đẳng thức    

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 5,0 2,0 2.0 1.0 10,0

MA TRẬN  ĐỀ  KIỂM TRA LƯỢNG GIÁC  LÓP 10 - TUẦN 34  - 2018-2019

  Hình thức kiểm tra Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng

1.Góc và cung lượng giác

Hiểu rõ số đo độ, số đo Radian của cung tròn và góc, độ dài cung tròn. Biết đổi số đo radian và ngược lại .

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3    

 

3

1.2 điểm

(12%)

  2

    

1

   

2 .  Giá trị lượng  giác của góc cung lượng giác

Biết các định nghĩa cosin, sin, tan ,cotan của góc lượng giác   và ý nghĩa hình học. Nắm chắc các công thức lượng giác cơ bản. Biết xác định dấu và giá trị cosin, sin, tan, cotan. Sử dụng thành thạo các công thức lượng giác cơ bản.

TN

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

   

    Câu 8

 

5

2.08 điểm

(20.8%)

1 TL

1,0 điểm

(10%

TL   Câu 18    
         2 2 1  

3. Giá trị lượng giác của các góc cungcó liên quan đặc biệt

Biết dùng hình vẽ để tìm và nhớ được các công thức về giá trị lượng giác của các góc cung có liên quan đặc biệt, biết cách đưa về xét góc nhọn .

TN

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12  

4

1.64 điểm

(16.4%)

TL        
  1 2 1  

4. Một số công thức lượng giác

Nhớ và sử dụng được các công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc, biến đổi tổng thành tích và biến đổi tích thành tổng .

TN

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17  

5

2.8 điểm

(20.8%)

2 TL

2,0 điểm

(20%

TL     Câu 19 Câu 20
  2 2 1  
Cộng  

7 TN

2,9 điểm

 (29.%)

7 TN

2,9 điểm

(29%)

1 TL

1,0 điểm

 

3TN

1.2điểm

(12%)

1 TL

1,0 điểm

 

1 TL

1,0 điểm

(10%)

 

17 TN

7,0 điểm

(70%)

3 TL

3,0 điểm

(30%)

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc