Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15, 45 phút môn toán GT 12A

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Giải tích 12 NÂNG CAO– HK2 Năm học 2018 – 2019 MŨ -LOGARIT Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm 1 2 3 4 TL TL TL TL Phương trình mũ Câu 1 2,0 Câu 1 1,0 3,0 Phương trình logarit Câu 2 3,0 Câu 2 1,0 4,0 Bất phương trình mũ-logarit Câu 3 2,0 Câu 3 1,0 3,0 TỔNG 2,0 4,0 3.0 1.0 10,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương III MÔN: GIẢI TÍCH 12 Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng 1.Lũy thừa Ap dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mủ thực để giải toán. Công thức lãi kép. NB TH VDT VDC TN Câu 1 Câu 2 Câu 3 3 câu TN (12%) 2 1 2.Logarit Nắm được định nghĩa, quy tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số Vận dụng kiến thức lôgarit để giải toán TN Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 4 câu TN (16%) ) 2 1 1 3.Hàm số mũ-logarit Nắm vững định nghĩa, công thức đạo hàm, tính chất của hàm số mũ và lôgarit, vẽ đồ thị và tính chất hàm số mũ và hàm số lôgarit. TN Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 6 câu TN (16%) 2 1 1 4.Phương trình mũ-logarit Giải thành thạo các phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng. TN Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 8 câu TN (32%) 2 2 3 1 5.Bất Phương trình mũ-logarit Giải thành thạo các bất phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng. TN Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 6 câu TN (24%) 1 1 3 1 Cộng 9 TN 36% 6 TN (24%) 8 TN (32%) 2TN (8%) 25 TN 10,0 điểm (100%)

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc