Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút môn toán 10B; 11B; 12A tuần 31

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Hình học   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2017 – 2018

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG-MẶT CẦU

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mặt phẳng

Câu 1

 2,0

Câu 1

 1,0

   

3,0

Phương trình mặt cầu

Câu 2 a)

 3,0

Câu 2 a)

 1,0

   

4,0

Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước    

Câu 2 b)

2,0

Câu 2 b)

1,0

3,0

TỔNG 5,0 2,0 2.0 1.0 10,0

 

Mô tả chi tiết:

Câu 1. (3,0 điểm)     Trong không gian Oxyz , cho tọa độ ba điểm

                                  Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

Câu 2. (7,0 điểm)     Trong không gian Oxyz , cho tọa độ ba điểm D

  1. (4 điểm)  Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
  2. (3 điểm)Tìm điểm M  thỏa điều kiện cho trước ( trọng tâm, đỉnh của hình bình hành, thể tích tứ diện)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút   CHƯƠNG V

MÔN: ĐS  KHỐI 11CB-  năm học 2017-2018

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tính đạo hàm của các hàm số

Câu 1

4 đ

Câu 1

2 đ

   

6 đ

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu 2

2 đ

Câu 2

1 đ

   

3 đ

Tổng hợp    

Câu 3

1 đ

 

          1 đ

Tổng

6 đ

3 đ

1 đ

 

10 đ

BẢN MÔ TẢ

Câu 1.  (6 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:

  1. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích
  2. Đạo hàm của thương
  3. Đạo hàm của hàm sinx, cosx

Câu 2. ( 3 điểm)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm

Câu 3. ( 1 điểm) Tổng hợp (liên quan đạo hàm cấp hai).

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 (15 PHÚT) (CƠ BẢN)

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ

Năm học 2016-2017

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Phương trình đường thẳng

(Tổng quát, tham số)

Câu 1

2

     

2

Phương trình đường thẳng

Câu 2a

3

    Câu 2a

3                    

   

6

Bài toán tìm góc hoặc khoảng cách

   

Câu 3

    

2

    

2

Tổng số

           5

            3  

 

           2

          

10.0

 

BẢN MÔ TẢ

Câu 1. (2 đ) Viết phương trình đường thẳng biết VTCP, VTPT,…

Câu 2: () Cho tam giác. Viết phương trình các cạnh, đường cao, trung tuyến,…  Xác định các điểm trong tam giác.

Câu 3: (2đ) Xác định góc hoặc khoảng cách .

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT) (CƠ BẢN)

CHƯƠNG VI: LƯỢNG GIÁC. Năm học 2016-2017

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Công thức LG

Câu 1

4

     

4

Công thức nhân  

Câu 2

4   

   

4

Công thức biến đổi    

Câu 3

  

2

    

2

Tổng số

           4

            4  

 

               2

          

10.0

 

BẢN MÔ TẢ

Câu 1. (4 đ) Tính GTLG (áp dụng hệ thức cơ bản, hoặc công thức cộng)

Câu 2. (4 đ)  Áp dụng công thức nhân, chứng minh đẳng thức.

Câu 3.  (2đ)  Rút gọn biểu thức (áp dụng công thức biến đổi, công thức nhân, hạ bậc)

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc