Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập Tin học 10 - HKII - Năm học 2018-2019

ÔN TẬP HỌC KÌ II

TIN HỌC 10

Chủ đề 1. Soạn thảo văn bản

 • -        Khái niệm hệ soạn thảo văn bản (STVB)
 • -        Chức năng của hệ STVB.
 • -        Các chức năng của MS. Word.
 • -        Các đơn vị xử lý trong văn bản.
 • -        Các bộ mã trong hệ STVB.
 • -        Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản: gõ tắt, thay thế và sửa lỗi.
 • -        Một số chức năng khác của word.

Chủ đề 2. Mạng máy tính

 • -        Khái niệm mạng máy tính, internet, giao thức.
 • -        Các thành phần của mạng máy tính.
 • -        Các phương tiện và phương thức kết nối mạng máy tính: mạng có dây, không dây.
 • -        Lịch sử ra đời của internet trên thế giới và ở Việt Nam
 • -        Phân loại mạng máy tính theo vị trí địa lý.
 • -        Lợi ích của mạng máy tính, internet.
 • -        Một số dịch vụ của internet.
 • -        Địa chỉ hộp thư điện tử, website.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc