Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập môn Tin học 10 - HKI Năm học 2018-2019

NỘI DUNG ÔN TẬP

 Bài học

Nội dung

Bài 1: Tin học và xã hội

- Khái niệm tin học

- Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

- Khái niệm thông tin và dữ liệu

- Đơn vị đo lượng thông tin

- Các dạng thông tin

- Mã hóa thông tin trong máy tính

- Biểu diễn thông tin trong máy tính (chuyển đổi giữa các hệ đếm, biểu diễn số thực dưới dạng dấu phẩy động)

Bài 3: Giới thiệu về máy tính

- Khái niệm hệ thống tin học

- Sơ đồ cấu trúc của một máy tính

- Chức năng của các thiết bị chính của máy tính

- Nhận biết các thiết bị ra/vào

- Các nguyên lý hoạt động của máy tính

Bài 4: Bài toán và thuật toán

-  Khái niệm bài toán, thuật toán, tính chất của thuật toán

-  Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê/sơ đồ khối, mô phỏng thuật toán với bộ dữ liệu đơn giản

-  Hiểu một số thuật toán: Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên, tìm kiếm tuần tự,…

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

 - Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

- Các bước giải bài toán trên máy tính

Bài 7: Phần mềm máy tính

- Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

-  Khái niệm hệ điều hành

-  Các chức năng của hệ điều hành

Bài 11: Tệp và quản lý tệp

- Khái niệm tệp, cách đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows

- Thư mục

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

- Cách làm việc với hệ điều hành

- Ra khỏi hệ thống

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc