Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ HỌC KÌ II 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

–&—           Tổ: Sử - Địa – GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

{˜

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Môn Địa lí

Năm học : 2017- 2018

I-LÝ THUYẾT

1-Khối 10 :

STT Số bài Tên bài Nội dung
1 Bài 35 Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

- Cơ cấu ngành dịch vụ

- Vai trò của các ngành dịch vụ

- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

2 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

- Vai trò của giao thông vận tải

- Đặc điểm của giao thông vận tải

- Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

3 Bài 37 Địa lí các ngành giao thông vận tải

- Đường sắt

- Đường ôtô

- Đường sông, hồ

-Đường biển

- Đường hàng không

4 Bài 40 Địa lí ngành thương mại

- Khái niệm về thị trường

- Vai trò ngành thương mại

- Đặc điểm của thị trường thế giới

5 Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Khái niệm, phân loại môi trường

- Vai trò của môi trường.

- Khái niệm, phân loại tài nguyên.

6 Bài 42 Môi trường và phát triển bền vững.

- Hiện trạng tài nguyên môi trường, sự phát triển bền vững, hướng giải quyết các vấn đề môi trường.

- Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển.

- Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

2-Khối 11:

STT Bài Tên bài Nội dung
1

Bài 11 Tiết 1

Tự nhiên, dân cư và xã hội

- Vị trí địa lí và lãnh thổ

- Điều kiện tự nhiên

- Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á

- Dân cư và xã hội

2 Bài 11 Tiết 2 Kinh tế

- Cơ cấu kinh tế

- Công nghiệp

- Dịch vụ

- Nông nghiệp

3 Bài 11 Tiết 3 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

- Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN

- Thành tựu của ASEAN

- Thách thức của ASEAN

- Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc