Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ HK2 KHỐI 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK II

Lịch Sử khối 11 (2017-2018)

1/ Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương.

2/ Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương.

3/Tường thuật cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế.

4/ Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở nước ta qua chương trình và khai thác và bóc lột thuộc địa Việt Nam trên quy mô lớn toàn quốc lần thứ nhất của thực dân Pháp.

5/ Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc