Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương kiểm tra 1 tiết - Lần 1 Khối 12 Tuần 8 –Học kỳ 1

Ôn tập kiến thức Từ unit 1 đến 3 ( grade 12 )

* Grammatical points:

1. Tenses

2. Passive voice

3. Reported speech

4. Conditional sentences

5. Tag questions

* Vocabulary and preposition: (unit 1 đến 3- Grade 12 )

* Speaking: small talks in daily life

* Reading:

Topic :         Homelife

Cultural diversity

                   Ways of socializing

* Writing:

Sử dụng grammatical points đã nêu trên để làm bài.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc