Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HOC KỲ II - MÔN VẬT LÝ 10AB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ LỚP 10 – HỌC KỲ II .  NH : 2016-2017

A- NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP :

+ Yêu cầu: Nắm vững lý thuyết để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi định tính, câu hỏi vận dụng và một số câu hỏi thực tế.

+ Biết phân tích và giải quyết các bài toán tự luận.

============================

I/ TRẮC NGHIỆM :  ( Theo chương trình chuẩn )

Học sinh cần nắm kiến thức ở các chủ đề sau đây:

1. Chủ đề: Các định luật bảo toàn

Về kiến thức:

- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.

- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng, định lý động năng. Nêu được đơn vị động năng.

- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị thế năng.

- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.

- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được công thức tính cơ năng.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.

Về kỹ năng:

- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm.

- Vận dụng được các công thức tính công và công suất.

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật

2. Chủ đề: Chất khí

Về kiến thức:

- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.

- Phát biểu được các định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, Sác-lơ.

- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.

- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Về kỹ năng:

- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

- Vẽ được đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p, V).

3. Chủ đề: Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể

Về kiến thức:

- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.

- Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn.

- Viết được các công thức nở dài và nở khối.

- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kĩ thuật.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.

- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.

- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kĩ thuật.

Về kỹ năng:

- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.

- Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm.

4. Chủ đề: Cơ sở của nhiệt động lực học

Về kiến thức:

- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.

- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.

- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học DU = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.

Về kỹ năng:

- Biết cách phân tích hiện tượng liên quan đến nội năng và nhiệt độ, vận dụng mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ để giải thích hiện tượng có liên quan đến sự biến đổi nội năng bằng thực hiện công hoặc truyền nhiệt, giải thích các định luật chất khí.

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN :  

 

Bài 1: Bài toán sử dụng phương pháp các định luật bảo toàn

Bài 2: Bài toán chất khí: áp dụng 3 định luật chất khí, phương trình trạng thái khí lí tưởng

B- CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ II :

1) Phần trắc nghiệm :  (7 điểm)  = 28 câu

2) Tự luận (3đ) : Gồm 2 bài toán

                       

 

***************************************************************

Chúc các em siêng năng ôn tập để có kết quả tốt!

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc