Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐÊ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KỲ I - VÂT LÝ 11- 2020-2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI- VẬT LÝ 11- NH 2020-2021

1. Điện tích, định luật Cu lông

-Hiểu được nội dung của định luật (nắm được phương, chiều, độ lớn của lực Cu lông; các yếu tố ảnh hưởng đến lực Cu lông )

2. Thuyết êlectron

-Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron

-Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích

-Giải thích các hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng, do cọ xát, do tiếp xúc

-Xác định độ lớn hai điện tích sau khi tiếp xúc với nhau

3. Điện trường. cường độ điện trường

-Nêu định nghĩa cường độ điện trường.

-Nêu được đặc điểm của điện trường đều

-Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.

-Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường; nêu đặc điểm của vecto cường độ điện trường của một điện tích điểm

-Định nghĩa điện trường đều

-Biết cách tổng hợp các vecto cường độ điện trường tại một điểm trong trường hợp 2 điện tích.

-Biết cách xác định vị trí cường độ điện trường bị triệt tiêu

4. Công của lực điện. Điện thế và hiệu điện thế

-Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.

-Nêu được biểu thức tính công và ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức

-Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo U.

- Nêu được tính chất công của lực điện trường.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trường đều và hiệu điện thế

- Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.

-Vận dụng được biểu thức định luật II Niu-tơn cho điện tích chuyển động và các công thức động lực học cho điện tích.

-Giải được bài toán chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều

5. Tụ điện

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện.

- Phát biểu định nghĩa, công thức điện dung của tụ điện

- Nhận biết được đơn vị điện dung.

- Nắm được tụ điện phẳng

-Nhận dạng được các tụ điện thường dùng.

- Nêu ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.

- Vận dụng công thức và biết cách đổi đơn vị trong bài toán

6. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

- Nêu dòng điện không đổi là gì.

- Định nghĩa, công thức, đơn vị cường độ dòng điện và định nghĩa dòng điện không đổi

- Định nghĩa suất điện động của nguồn điện, công thức tính

- Vận dụng công thức cường độ dòng điện và suất điện động của nguồn

7. Điện năng và công suất điện

- Biểu thức và ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức công và công suất điện và đơn vị

- Công và công suất của nguồn điện, đơn vị

- Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

- Công suất điện của một đoạn mạch .

- Phát biểu định luật Jun- lenxơ

- Tính công, công suất của một đoạn mạch và các đại lượng trong công thức.

- Tính công, công suất suất của nguồn điện và các đại lượng trong công thức.

8. Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Biết tính I, U và các đại lượng trong các công thức.

- Biết cách tính hiệu suất của nguồn điện .

- Viết được biếu thức U hai đầu nguồn điện.

- Hiện tượng đoản mạch.

- Khi r ≈ 0 hay R ≈ 0 thì thế nào?

9. Ghép các nguồn điện thành bộ

- Viết công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp.

10. Dòng điện trong kim loại. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn

- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.

- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.

- Nêu được các tính chất điện của kim loại

- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.

- Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ :

r = r0[1 + a(t – t0)]

- Biểu thức tính suất nhiệt điện động là :

           

11. Dòng điện trong chất điện phân

- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

- Ứng dụng của hiện tượng điện phân

- Phát biểu được định luật Faraday và viết được hệ thức của định luật này

 

TỰ LUẬN: (3.0đ) gồm 3 câu nhỏ

Bài tập mạch điện: có 3 phần tử điện trở, có bộ nguồn mắc nối tiếp, tính điện trở tương đương của mạch ngoài, vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch, định luật Faraday, tính công, công suất điện, suất điện động, hiệu điện thế, hiệu suất…

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc