Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KHUNG MA TRẬN KT CUỐI KỲ I - CÔNG NGHỆ 11- 2020-2021

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG                                          MA TRẬN ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - Môn Công nghệ 11

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                                                            Năm học 2020-2021

                                                                                     

Tên chủ đề Nhận biết
(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2

Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chương I. Biểu diễn vật thể

Bản vẽ xây dựng

Biểu diễn vật thể theo đúng tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật – bản vẽ xây dựng (khung tên, sắp xếp vị trị các hình chiếu của vật thể, nhà theo đúng tỉ lệ...)

- Biểu diễn vật thể theo phương pháp hình chiếu vuông góc-mặt đứng, mặt bằng tầng trệt.

- Vẽ hình chiếu trục đo- mặt bằng lầu 1.

* Yêu cầu đúng kích thước- tỷ lệ.

3đ+3đ

- Biểu diễn đúng tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật về nét liền đậm- mảnh, nét đứt mảnh, gạch chấm mảnh.

- Vẽ hình cắt.

- Bản vẽ xây dựng có yếu tố sáng tạo, khả thi, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

- Chữ- số đúng mẫu, đúng quy ước ở sgk trăng 8-9.

10đ

HÌNH THỨC THI: Tự luận 100%

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc