Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KHUNG MA TRẬN THI HỌC KỲ II - VẬT LÝ 11

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Vật lí lớp 11 – Năm học 2018- 2019

(Thời gian: 45 phút, 28 câu trắc nghiệm, 2 bài tập tự luận)

A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: 28 câu TN (7điểm)

Tên chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chương IV TỪ TRƯỜNG

1. Từ trường

(1 tiết)

 

 

từ trường tồn tại ở đâu, tính chất cơ bản của từ trường, hướng của từ trường, đặc điểm đường sức từ

Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U.

 

     
  1 câu       1

2. Lực từ, Cảm ứng từ

(1 tiết)

 

Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.

Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

 

Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.    
  1 câu   1 câu   2

3. Từ trường một số dòng điện

(1 tiết)

 

 

Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn, của dòng điện tròn

Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

Vẽ được các đường sức từ, biểu diễn và nêu các đặc điểm của đường sức từ của dòng điện thẳng dài, dòng điện tròn, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.

 

Bài toán xác định cảm ứng từ tổng hợp do 2 hay 3 dòng điện thẳng gây ra tại 1 điểm

 
    2 câu   1 câu 3

4. Lực Lorentz

(1 tiết)

 

  Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này. Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.    
    1 câu TNKQ 1 câu TNKQ   2
Tổng số câu 5 câu 3 câu 8 câu
Chương V. Cảm ứng điện từ

1. Từ thông. Cảm ứng điện từ

(2 tiết)

 

Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

Nêu được dòng điện Fu-cô là gì.

Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.  
1 câu 2 câu     3

2. Suất điện động cảm ứng.

(1 tiết)

 

Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

  Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch biến đổi đều theo thời gian trong các bài toán.    
      1 câu tự luận    

3. Hiện tượng tự cảm

(1 tiết)

 

- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.

Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.

 

Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.

   
1 câu  

1 câu

  2

Tổng số câu

(Số điểm)

4 câu   1 câu     5
Chương VI. Khúc xạ ánh sáng

1. Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.

(1 tiết)

- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.

- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.

 

Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.

 

   
1 câu   1 câu   2

2. Hiện tượng phản xạ toàn phần.

(1 tiết)

 

 

- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.

Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về ứng dụng của cáp quang.

  Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần để giải bài tập.  
  2 câu TNKQ   1 câu TNKQ 3
Tổng số câu 4 câu     2 câu 6

Chương VII MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

1. Lăng kính

(1 tiết)

 

Nêu được tính chất của lăng kính là làm lệch tia sáng truyền qua nó.

       
  1 câu TNKQ       1

2. Thấu kính mỏng

(2 tiết)

 

 

Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.

Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.

Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kì

Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính

Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.    
    1 câu 1 câu tự luận   1

3. Mắt và các tật của mắt

(2 tiết)

 

 

Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.

Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.

Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này. Bài toán tìm độ tụ của kính đeo thích hợp để khắc phục tật cận thị, viễn thị Bài toán tìm độ tụ của kính đeo thích hợp để khắc phục tật cận thị, viễn thị  
    2 câu 2câu 1 câu 3
4. Kính lúp

Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp.

Vật cần quan sát phải được đặt cách thấu kính một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng tiêu cự.

Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp.

Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của kính.

Tính được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp.

   
  1 câu 1 câu 1 câu   2
5. Kính hiển vi & kính thiên văn

Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính hiển vi, kính thiên văn

Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính hiển vi, kính thiên văn (Chỉ xét kính thiên văn gồm hai thấu kính hội tụ.)

 

Tính số bội giác của kính hiển vi, kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực ?    
          3
  6 câu 4 câu 10

Tổng số câu toàn bài KT

 

20 câu 5 câu 3 câu 28 ( 7 điểm)

 

B – TỰ LUẬN : 2 bài tập ( 3 điểm) – mỗi bài 1,5 điểm

 

Bài 1 : Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 2 : Thấu kính mỏng

Mỗi bài gồm 2 câu hỏi nhỏ, câu a 1 điểm, Câu b (Khó) 0,5 điểm

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc