Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

khung ma trận kt 1 tiết - chương Chất khí - vật lý 10

    KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT    
    VẬT LÝ 10 – Bài số 2 HỌC KÌ II    
    Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG CHẤT KHÍ - LỚP 10 NÂNG CAO    
    TRẮC NGHIỆM: 28 CÂU ( 7 ĐIỂM)   - TỰ LUẬN : 1 bài toán ( 3 ĐIỂM)    
             
TÊN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG  
(CẤP ĐỘ 1) (CẤP ĐỘ 2) CẤP ĐỘ THẤP CẤP ĐỘ CAO  
    (CẤP ĐỘ 3) (CẤP ĐỘ 4)  
Thuyết động học phân tử. Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.      
 
 
 
4 2   6  
Quá trình đẳng nhiệt. Nêu được các quá trình đẳng nhiệt và phát biểu được các định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí. Vận dụng được được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt để tìm các đại lượng.     Vẽ được đường đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ (p, V). Vận dụng được được định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt để tìm các đại lượng ở cấp độ cao hơn    
4 3 2 9  
Quá trình đẳng tích. Nêu được quá trình đẳng tích gì và phát biểu được định luật Sác-lơ. Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.         Nếu gọi T là số đo nhiệt độ trong nhiệt giai Ken-vin, t là số đo nhiệt độ trong nhiệt giai Xen-xi-út thì T = t + 273 Vận dụng được định luật Sac lơ để tìm các đại lượng.     Vẽ được đường đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ (p, T). Vận dụng được được định luật Sac lơ để tìm các đại lượng ở cấp độ cao hơn    
5 2 2 9  
Phương trình trạng thái khí lý tưởng . Quá trình đẳng áp. Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Nêu được quá trình đẳng áp gì và phát biểu được định luật Gay Luy-xắc. Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T). Vận dụng được   phương trình trạng thái khí lý tưởng và định luật Gay -Luysac để tìm các đại lượng ở cấp độ cao hơn    
     
     
5 1   6  
Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép. Viết được phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép.   Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản. Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập phức tạp.    
         
Số câu 18 10 28  
điểm - Tỉ lệ % 4.5 45% 2.5 25% 7  
Phần tự luận Bài toán : Phương trình Phương trình trạng thái khí lý tưởng Câu 1: Biến đổi Đẳng áp   (1,5 đ) Câu 2 Biến đổi PVT (1,5đ)   3  

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc