Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận THI HKI - VẬT LÝ - lớp 11 - 2018-2019

Trường THPT Bùi Thị Xuân Đà lạt

Tổ Vật lý – Công nghệ                      KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÝ 11.   NĂM HỌC : 2018-2019

( chương 1, 2 và 3)

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng  

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

 

1. Điện tích, định luật Cu lông

- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).

- Hiểu được nội dung của định luật ( nắm được phương, chiều, độ lớn của lực Cu lông; các yếu tố ảnh hưởng đến lực Cu lông )

- Biết cách tính độ lớn của lực theo công thức định luật Cu-lông.

- Biết cách vẽ hình biểu diễn lực tác dụng lên các điện tích.

-Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với nhiều điện tích điểm, bài tập về về xác định dấu và vị trí q3 để q3 cân bằng  
  1 câu   Tự luận 1 câu

2. Thuyết êlectron

Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích Giải thích các hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng, do cọ xát, do tiếp xúc    
1 câu   1 câu   2 câu
3. Điện trường. cường độ điện trường

Nêu định nghĩa cường độ điện trường.

Nêu khái niệm đường sức điện

Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.

Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường; nêu đặc điểm của vecto cường độ điện trường của một điện tích điểm

Định nghĩa điện trường đều

Vận dụng công thức Biết cách tổng hợp các vecto cường độ điện trường tại một điểm trong trường hợp 2 điện tích.  
1 câu 1 câu 2 câu Tự luận 4 câu
4. Công của lực điện. Điện thế và hiệu điện thế

Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.

Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo U.

- Nêu được tính chất công của lực điện trường.

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trường đều và hiệu điện thế

- Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.

- Lập biểu thức, vận dụng tính công của lực điện trong điện trường đều

- Giải bài toán về điện thế và hiệu điện thế;

- Vận dụng hệ thức giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó.

Vận dụng được biểu thức định luật II Niu-tơn cho điện tích chuyển động và các công thức động lực học cho điện tích.  
1 câu 1 câu   1 câu 3 câu

5. Tụ điện

 

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện.

- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện

- Nhận biết được đơn vị điện dung.

- Nắm được tụ điện phẳng

Nhận dạng được các tụ điện thường dùng.

- Nêu ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.

- Vận dụng công thức và biết cách đổi đơn vị trong bài toán

   
1 câu 1 câu 1 câu   3 câu
6. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Nêu dòng điện không đổi là gì.

- Định nghĩa, công thức, đơn vị cường độ dòng điện và định nghĩa dòng điện không đổi

- Định nghĩa suất điện động của nguồn điện, công thức tính

- Vận dụng công thức cường độ dòng điện và suất điện động của nguồn    
1 câu 1 câu 1 câu   3 câu
7. Điện năng và công suất điện

- Biểu thức và ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức công và công suất điện và đơn vị

- Công và công suất của nguồn điện, đơn vị

- Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

- Công suất điện của một đoạn mạch .

- Phát biểu định luật Jun- lenxơ

- Tính công của nguồn điện và các đại lượng trong công thức.

- Tính công suất của nguồn điện và các đại lượng trong công thức.

- Bài toán về tiết kiệm năng lượng điện khi sử dụng  
1 câu 1 câu 1 câu   3 câu

8. Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Nội dung và biểu thức định luật Ôm đối với toàn mạch

- Viết được biếu thức U hai đầu nguồn điện.

- Hiện tượng đoản mạch.

- Khi r ≈ 0 hay R ≈ 0 thì thế nào?

- Biết cách tính điện trở tương đương của mạch ngoài trong các trường hợp mạch ngoài mắc nhiều nhất ba điện trở nối tiếp, //

   
1 câu 1 câu     2 câu
9. Ghép các nguồn điện thành bộ Viết công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) //.

Nhận biết được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.

Tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.    
1 câu   Tự luận   1 câu
10. Dòng điện trong kim loại Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.

Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.

Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.

Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ :

r = r0[1 + a(t – t0)]

Biểu thức tính suất nhiệt điện động là :

           

   
  1câu 1 câu   2 câu

11. Dòng điện trong chất điện phân

Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

Mô tả được hiện tượng dương cực tan.

Ứng dụng của hiện tượng điện phân

Định luật Fa-ra-đây thứ nhất.       m = kq

Định luật Fa-ra-đây thứ hai.       với F = 96500 C/mol

Vận dụng định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập về hiện tượng điện phân

 
1 câu 1 câu 1 câu Tự luận 3 câu

12. Dòng điện trong chất khí

Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí

       
1 câu       1 câu
Tổng cộng 10(2,5đ) 9(2,25đ) 7(1,75đ) 2(0,5đ)

28 câu (7đ)+

3 đ tự luận

 

TỰ LUẬN:

Bài 1 : (1,0 đ)

Bài toán tĩnh điện ( tổng hợp lực điện hoặc cường độ điện trường cùng phương )  

Bài 2: ( 2,0 đ)

Bài toán về bình điện phân , vận dụng định luật Ôm, vận dụng định luật Faraday để tính : cường độ dòng điện chạy trong mạch chính, xác định tên kim loại dùng làm Catốt là kim loại gì, tính bề dày kim loại bám vào Catốt , hoặc tính khối lượng kim loại bám vào Catốt sau thời gian t ?

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc