Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT lớp 12 - Điện xoay chiều - sóng điện từ - 2018-2019

MA TRẬN KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

NĂM HỌC 2018-2019

CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
1. Dao động điện từ

Nêu được dao động điện từ là gì. Mạch dao động lí tưởng.

Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC.

Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì.

Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.

Viết được các biểu thức của q, i, u trong mạch dao động.

Nêu được q và i trong mạch dao động biến thiên theo quy luật hình sin (i sớm pha hơn q góc 900)

Vận dụng được công thức

T = và f trong bài tập.

Giải thích được sự biến đổi năng lượng trong mạch dao động LC lí tưởng.

- Giải bài toán xác định các đại lượng trong biểu thức q, i, u

- Viết 1 trong 3 biểu thức q, i, u khi biết 1 biểu thức cho trước.

- Bài tập năng lượng trong mạch dao động.

 

2 Câu

1Câu

2 Câu

2 Câu

 
3. Sóng điện từ

Nêu được sóng điện từ là gì.

Nêu được các tính chất của sóng điện từ.

     
1 Câu 1 Câu      

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

5

55,6%

4

44,4%

2,5 (điểm)

25%

CHƯƠNG : Dòng điện xoay chiều

1. Dòng điện xoay chiều, mạch thuần điện trở

2. Mạch chỉ có tụ điện – cuộn cảm

3. Mạch R-L-C nối tiếp. Cộng hưởng điện

 

- Phát biểu được định nghĩa dòng điện xoay chiều.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.

Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Viết được biểu thức cường độ tức thời và điện áp tức thời

Viết được công thức tính cảm kháng, dung kháng.

Viết được hệ thức của định

luật Ôm đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng và dung kháng.

Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng và dung kháng.

Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

- Tính được chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

- Đọc đúng các giá trị ghi trên thiết bị điện và số chỉ máy đo.

- Tính các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp.

-Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.

-Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu

được đơn vị đo các đại lượng này.

- Giải được các bài toán về mạch R,L,C nối tiếp.

   + Viết biểu thức u hay i.

   + Tính được các đại lượng trong công thức định luật Ohm,

   + Tính các giá trị hiệu dụng

   + Tính độ lệch pha.

   + Sự cộng hưởng điện.

 

2 Câu

3 Câu

5 Câu

3 Câu  
4. Công suất dòng xoay chiều

Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

- Tính được công suất và hệ số công suất của dòng điện xoay chiều.

- Công suất hao phí trên đường dây tải điện là

- Tính công suất cực đại khi có công hưởng và khi cho R thay đổi.

- Liên hệ thực tế: Công suất tiêu thụ trong mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp bằng công suất toả nhiệt trên điện trở thuần R.

 
  2 Câu 2 Câu 2 Câu  
5. Máy phát điện xoay chiều  

Giải thích được nguyên tắc cấu tạo hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

Nêu được hệ thống dòng điện ba pha là gì.

Tính được tần số của dòng điện xc do máy phát ra

   
  2 Câu 1 Câu    
6. Động cơ không đồng bộ ba pha   Giải thích được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.      
  1 Câu      
7. Máy biến áp. Truyền tải điện

- Nêu công dụng và cấu tạo của máy biến áp.

Giải thích nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

Viết các công thức về biến áp.

- Áp dụng công thức biến áp để giải các bài toán về biến áp lí tưởng.

   
2 Câu   2 Câu    

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

12 (3,3 điểm )

44%

15 (4,2 điểm)

55,6%

27(6,1 điểm)

75 %

TS số câu (điểm)

Tỉ lệ %

17 (4,7 điểm)

47,2 %

19(5,3điểm)

53,3 %

36 (10 điểm )

100 %

             

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc