Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII KHỐI 11 năm học 2015-2016

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI HỌC KÌ II MÔN HÓA KHỐI 11

NĂM HỌC : 2015 -2016

A. Lí thuyết : Từ bài ankan  đến hết bài axit cacboxilic

- Các khái niệm, CTTQ, tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế và các ứng  dụng cơ bản của ankan, anken, ankin, ankađien, hiđrocacbon thơm, ancol, phenol, anđehit, axitcacboxilic.

- Viết CTCT các đồng phân và gọi tên.

- Nhận biết các chất lỏng, dung dịch và các chất khí. 

- Viết được các phương trình phản ứng minh họa tính chất của các chất .

Chi tiết xem tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B0br-uNJkpRbZHJfbktBMnNOYms/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc