Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II HÓA 10 năm học 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT  BÙI THỊ XUÂN

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

 MÔN HÓA KHỐI 10

NĂM HỌC: 2015-2016

 

I. LÝ THUYẾT

A. KIẾN THỨC

       Chương Nhóm halogen : gồm các bài 21, 22, 23, 24, 25.                             

Chương Nhóm oxi: : gồm các bài 29, 30, 32, 33.

Chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: gồm bài 36, 38

B. KĨ NĂNG

1.Viết phương trình phản ứng thể hiện tính chất, phương pháp điều chế và biểu thị mối quan hệ giữa các đơn chất, hợp chất của nhóm halogen, oxi – ozon, lưu huỳnh và hợp chất của chúng.  

2.Nhận biết các dung dịch muối : sunfat , sunfit, sunfua , halogenua. Giải thích hiện tượng dựa vào kiến thức đã học.

        3.Chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: nắm được các khái niệm: tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, sự chuyển dịch cân bằng hóa học. Vận dụng linh hoạt vào bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận( tính tốc độ phản ứng).

              4.Giải bài tập:

  • Xác định thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp ( hỗn hợp 2 kim loại, 2 muối hoặc (1 kim loại + 1 oxit) tác dụng với axit halegenhidric, axit sunfuric loãng, đặc).
  • Xác định loại muối thu được khi cho H2S hoặc SO2 tác dụng với dung dịch NaOH (dd KOH).
  • Xác định nguyên tố R, tính hiệu suất phản ứng. Xác định nồng độ mol/l, nồng độ % của các chất trong dung dịch.

 Chi tiết xem tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B0br-uNJkpRbcmlvRmp6dHAwSnc/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc