Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương Hóa 12 - HKI

CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Kiến thức trọng tâm

- Nắm vững công thức cấu tạo của este (phần gốc, phần chức) Þ tính chất của este.

- Hiểu các khái niệm lipit, chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp.

- Biết rõ các ứng dụng của este, chất béo, chất giặt rửa…

- Hiểu rõ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và các dẫn xuất của hiđrocacbon.

CHƯƠNG II: CACBOHIDRAT

Kiến thức trọng tâm

Nắm vững cấu trúc phân tử của các hợp chất cacbohiđrat Þ viết CTCT của các hợp chất ở dạng : mạch hở và mạch vòng.

CHƯƠNG III : AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

Kiến thức trọng tâm

Nắm vững công thức cấu tạo của amin, amino axit, protein Þ tính chất cơ bản các chất.

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Kiến thức trọng tâm

Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su.

Chương V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Kiến thức trọng tâm

a.Tính chất vật lý

b. Tính chất hóa học chung của kim loại

c) Ăn mòn kim loại

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/file/d/0B0br-uNJkpRbRk5QMVdUTjQ1MVk/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc