Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương Hóa 11 - HKI

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN HÓA KHỐI 11 – BAN A- BAN B - NĂM HỌC 2015-2016

Học sinh học từ bài 1 (sự điện li ) đến bài : Si và hợp chất của Si

Chương 1 : Sự điện li
1. Khái niệm chất điện li, chất điện li mạnh /yếu , viết phương trình điện li
2. Định nghĩa axit, bazơ, muối. muối trung hòa & muối axit, hidroxit lưỡng tính .
3. Khái niệm và cách tính PH. Xác định môi trường axit, môi trường trung tính & môi trường kiềm .
4. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li . Viết phương trình ion đầy đủ và thu gọn
Chương 2 : Nitơ & photpho
I. Ni tơ
1. Đơn chất nitơ
2. Amoniac. Muối amoni
3. Axit nitric. Muối nitrat
II. Photpho

1.Đơn chất photpho.

2. Axit photphoric. Muối photphat

3. Phân bón hóa học.

Chương 3 : Cacbon – silic

  1. Cacbon và hợp chất

      2.  Si và hơp chất

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TAI ĐÂY:

https://drive.google.com/file/d/0B0br-uNJkpRbeXRDbkk4MXFuaWs/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc