Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Tác phẩm sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập bổ ích, thiết thực của cán bộ để tu dưỡng về tư tưởng, đạo đức và phong cách công tác. Sửa đổi  lề lối làm việc, đã thể hiện nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách của Hồ Chí Minh, đó là một văn kiện vô giá, có đóng góp to lớn vào việc giáo dục, rèn luyện cán bộ trở thành  người cách mạng trung thành  với sự nghiệp của Đảng và của nhân dân.
Sau đây xin giới thiệu tới các đ/c toàn văn nội dung của tác phẩm này. Các đ/c tải tại đây.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc