Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản và tinh thần vô giá của nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người để mọi người dân Việt Nam học tập và noi theo.

Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình.

 Hồ Chí Minh cho rằng , trong thế hệ trẻ việc tu dưỡng đạo đức là vô cùng quan trong vì đối với mỗi người sinh viên, hoc sinh, họ chính là những con người được đào tạo bài bản để đóng góp cho đất nước của chúng ta khi họ ra trường, hay nói cách khác sinh viên chính là " người chủ tương lai của nước nhà" ; là cầu nối giữa các thế hệ học sinh và sinh viên chính là người tiếp sức cho cách mạng trong thời đại hiện nay.

 

 Giáo viên là những con người được đào tạo trong các trường đại học và có tài năng tuy nhiên có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng, cho nên việc tu dưỡng đạo đức với giáo viên là vô cùng quan trọng và cần thiết trong sự nghiệp trồng người.

 Hồ Chí Minh không chỉ là nhà đạo đức học lỗi lạc mà con là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người có một sức sống mãnh liệt và cổ vũ lớn lao với nhân dân ta và nhân dân thế giới. Để có đủ tài đức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, giáo viên và học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Thanh niên cần trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.Đó chính là một phẩm chất đạo đức quan trọng của công dân hiện nay, chính là sự trung thành với đất nước với nhân dân, và đó cũng chính là phẩm chất đạo đức cần có của người công dân đối với đất nước đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa như đất nước Việt Nam chúng ta, đạo đức vì cộng đồng vì nhân loại.

 Học cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn vô thường. Một đạo đức hi sinh tính cá nhân của con người, không phải vì riêng tư, từ bỏ những ham muốn cá nhân, sống trong sạch, giản dị, giàu lòng nhân ái, gương mẫu trong sinh hoạt học tập, tránh rơi vào thói ích kỉ, cá nhân, tham lam .

 

 Toàn thể giáo viên và học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân đã và đang học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích trong cuộc sống. Có được đức tính như vậy mỗi người có thể vượt qua các khó khăn thủ thách gặp được trong cuộc sống và sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

 Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thì giáo viên và học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân phải có sự tu dưỡng, rèn luyện hết mình, luôn luôn cố gắng phấn đấu vì gia đình quê hương đất nước, luôn yêu quê hương đất nước, giàu lòng nhân ái và tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc