Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Danh sách học sinh giỏi năm học 2013-2014

Sau đây là danh sách những học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 - 2014 của trường ta. 

STT HỌ VÀ TÊN  LỚP ĐƠN VỊ  ĐẠT GIẢI CẤP  MÔN 
1 Hoàng Nguyễn Nghi Khanh 12A2 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Hoá
2 Lê Thị Hoàng Anh 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Hoá
3 Nguyễn Lê Bảo Uyên 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Lịch Sử
4 Nguyễn Ngọc Nhất Tâm 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Lịch Sử
5 Nguyễn Phạm Hoài Thương 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Thanh Phương 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Sinh
7 Trương Đình Thiên Trang 12A4 THPT Bùi Thị Xuân Nhì Tỉnh Ngữ Văn
8 Hồ Huy Hòa 11A5 THPT Bùi Thị Xuân Ba Tỉnh Tin
9 Lưu Ngọc Anh 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Ba Tỉnh Toán
10 Trần Nông La Vy 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Ba Tỉnh Tiếng Anh
11 Trần Phương Mai Linh 12A6 THPT Bùi Thị Xuân Ba Tỉnh Vật Lý
12 Dương Phạm Thùy Linh 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Toán
13 Dương Trần An Phú 12A6 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Toán
14 Trần Lê Ái 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Toán
15 Huỳnh Ngọc Diệp Linh 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Hoá
16 Trần Thị Tú Quyên 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Hoá
17 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Tiếng Anh
18 Nguyễn Thị Ngọc Dung 12A1 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Tiếng Anh
19 Phạm Thị Phúc Anh 11A6 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Tiếng Anh
20 Phạm Thị Quỳnh Mai 12A7 THPT Bùi Thị Xuân Khuyến khích Tỉnh Tiếng Anh

Chúc mừng các em

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc